Årsstämma 2022

I likhet med 2021 kommer Fluicells årsstämma enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Poströstning kommer att kunna genomföras via ett poströstningsformulär som hålls tillgängligt från och med 3 maj.

Alla handlingar för årsstämman finns att tillgå här: https://fluicell.com/investor-relations-sv/arsstamma-2022/