Årsstämma 2023

Aktieägarna i Fluicell AB (publ), org. nr 556889-3282, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2023 kl. 13.30 i Bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 8C i Mölndal. Registrering inklusive fika sker från kl.13.00.

Samtliga handlingar för årsstämman finns att tillgå här: https://fluicell.com/investor-relations-sv/arsstamma-2023/