Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Fluicell AB, org. nr. 556889-3282, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 september 2022 kl. 13:30, i Biotech Husets Konferenslokaler på 5 våningen, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg.

Alla hanlingar inför den extra bolagsstämman finns att tillgå här: Extra bolagsstämma 2022.