Årsredovisning 2017

09 May 2018

Fluicell AB (publ):s Årsredovisning för 2017 återfinns i bifogad pdf-fil samt på bolagets hemsida.

Fluicell AB 
Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com