Nya affärsmöjligheter och accelererande hälsoinnovation

Download

Access the newsletter in English.

När vi nu närmar oss slutet av 2022 vill jag passa på att titta på de viktigaste händelserna för Fluicell i år och de möjligheter de skapar för oss för 2023 och framöver. 2022 har varit ett år där vi har sett världen börja öppna upp efter den pandemi som påverkat allt som hänt under 2020 och 2021. Det är också ett år som medfört stora utmaningar för den globala ekonomin, med påverkan på leveranskedjor och med pris- och räntehöjningar. Trots de många utmaningarna har detta varit ett framgångsrikt år för Fluicell, med många positiva utvecklingar som kommer att bära oss in i 2023. I år har vi fortsatt att skapa innovativa nya forskningsteknologier, vi har gjort betydande framsteg i vår interna utveckling av in vitro-sjukdomsmodeller av tillämpningar inom regenerativ medicin, och vi har nått all time high-intäkter, för att lista några av våra prestationer.

 

Utökade försäljningsmöjligheter

Vi gick in i 2022 med en tydlig ambition att förbättra vårt arbetssätt för att stärka vår försäljningspipeline och öka produktförsäljningen. När vi nu närmar oss slutet av året kan vi lugnt säga att vi har lyckats uppnå mycket av det vi föresatt oss att göra i år, men att vi fortfarande har en bit kvar tills vi når våra mål fullt ut.

För att förverkliga Fluicells ökade försäljningsambitioner och betoning på kommersiella partnerskap har vi genomfört ett antal nyckelrekryteringar till vår säljorganisation under året. I april rekryterade vi Nelson Khoo som Chief Business Development and Sales Officer med mandat att bygga ett ännu starkare säljteam, och i oktober kom Sanna Sämfors in i teamet som Application Specialist. Våra rekryteringar i år innebär att vi är väl rustade för att möta kundernas behov inom bioprinting och encellsbiologi. Vi kommer att fortsätta stärka denna kapacitet ytterligare under 2023.

Ett viktigt fokus i år har varit att dra nytta av att länder över hela världen börjat öppna upp efter pandeminedstängningar och träffa forskare direkt för att visa upp vår teknik på plats. Detta arbete har underlättats av lanseringen av Biopixlar AER i mars i år. Den nya plattformen gör det möjligt för vårt säljteam att ta vår bioprinter till konferenser och forskningslaboratorier i möten med forskare. Feedbacken från forskare har varit överväldigande, vilket är mycket uppmuntrande för oss.

I år har vi också medvetet riktat in oss på geografiska marknader där vi ser en stor tillväxtpotential men där vi inte har en stark närvaro idag. Denna ambition exemplifieras kanske bäst av den Asienturné som säljteamet gjorde i november då de besökte labb och träffade forskare i Japan, Singapore och Malaysia. Resan har resulterat i flera intressanta leads och nya affärsmöjligheter. Utöver detta har vi etablerat ett starkt fotfäste på den australiska marknaden genom BioPen- och Biopixlar-försäljningar och genom vårt deltagande i den fjärde australiensiska bioprintningsworkshopen.

Även om mycket av det arbete vi har gjort i år kommer att ta tid att få full effekt, har Fluicell avslutat året på ett mycket starkt sätt med flera avslutade affärer. De totala intäkterna för i år uppgår till åtminstone cirka 6,5 MSEK. Utöver detta har vi kommunicerat ordar i år som bör vara en del av Q1-resultatet värt cirka 1,2 MSEK. Detta gör 2022 till det högsta intäktsåret för Fluicell hittills. Vårt mål för 2023 är att fortsätta denna trend och öka vår försäljning ytterligare.

 

Ett innovativt år

Vår innovationsförmåga har alltid varit ett av Fluicells kärnvärden. Inte som innovation för innovationens egen skull, utan som ett sätt att tillhandahålla ny teknik som kan svara upp mot verkliga kundbehov som inte tillgodoses av befintliga produkter på marknaden. I år har vår innovationsförmåga visats kanske tydligare än någonsin. Biopixlar AER, vår andra produkt i Biopixlar-familjen, är den första 3D-bioprintningsplattformen på marknaden som kombinerar mikrofluidisk bioprintning med hög precision med ett kompakt format som underlättar enkel arbetsflödesintegration.

Mottagandet av den nya plattformen bland forskare har varit mycket positivt, med många som är imponerade av dess unika kapacitet och användarvänlighet. Biopixlar AER har också erkänts av branschexperter i år och bland annat erhållit nominering som årets innovation av 3D Printing Industry. Dessutom utsågs Fluicell till årets mest innovativa företag av All3DP, till stor del tack vare Biopixlar AER.

Våra FoU-team har nya innovativa forskningslösningar planerade för 2023, inklusive både ny teknik och nya biologiska forskningsapplikationer, som kommer att möjliggöra nya upptäckter inom life science-forskning och läkemedelsutveckling.

 

Spännande nya forskningsframsteg

Under 2022 har vi också gjort betydande interna utvecklingsframsteg gällande både våra in vitro-sjukdomsmodeller och affärsområden för regenerativ medicin. I vårt internationella forskningssamarbete BIRDIE, som fokuserar på in vitro-njurmodeller, har vi levererat kritisk forskningsinfrastruktur som möjliggör samtidig vävnadsbioprintning och virusinfektionsstudier, vilket är en viktig del av in vitro-modellens funktionalitet. Den nya infrastrukturen kommer att möjliggöra nya framsteg i projektet framöver. I somras lyckades vi också framgångsrikt leverera den sista milstolpen i vårt pilotprojekt för hjärtsjukdomsmodell som vi har genomfört tillsammans med ett stort schweiziskt läkemedelsbolag. Samtidigt har vi också fortsatt att arbeta med hjärtsjukdomsmodeller i vår egen forskning och vi ser stora möjligheter i att ytterligare avancera inom detta område under 2023 och ta steg mot kommersiell lansering.

Vi går också vidare med vår regenerativa läkemedelsutveckling inom både diabetes- och hjärtsjukdomar. Under det senaste året har vi konsulterat ledande branschexperter inom respektive område och har fått bra feedback som hjälper oss att gå vidare med utvecklingen. Vår plan för 2023 är att avancera båda sjukdomsområdena för att kunna initiera preklinisk utveckling och att publicera delar av våra framsteg för att ytterligare möjliggöra utvecklingssamarbeten.

Utöver detta har vi också etablerat en starkare position inom de nordiska life science- och ATMP-communityerna. Detta, tillsammans med vår rekrytering av Regina Fritsche Danielson till Fluicells styrelse, är av stort värde för oss när vi fortsätter att växa Fluicell som life science-bolag.

 

Ett lovande 2023

Trots utmanande förhållanden i vår omvärld har Fluicell kunnat göra betydande framsteg under 2022 och har utvecklats väsentligt som företag. Vi tror att det arbete som vi har gjort i år kommer att bära frukt under 2023 och de kommande åren. Med det vill jag tacka teamet på Fluicell och alla som stöder företaget och jag önskar er alla trevlig helg och ett gott nytt år.

Victoire Viannay20 December, 2022

Download
Read past newsletters here

Subscribe to the newsletter