Fluicells väg till framgång

Download

Access the newsletter in English.

En central del av Fluicells identitet och drivkraft har alltid varit att skapa unika teknologier för att i grunden förändra hur forskning bedrivs. Med lanseringen av Biopixlar 2019 utmanade vi själva uppfattningen om vad bioprinting är genom att helt avlägsna biobläck och cellskadliga processer och att istället göra det möjligt att bygga vävnader direkt med hjälp av levande celler.

Att vara den som skapar nya vägar är sällan enkelt och medför en rad olika utmaningar. Men genom den unika förmågan att generera vävnader som Biopixlar-tekniken erbjuder har Fluicell nu möjligheten att inta en framträdande position inom några av de viktigaste områdena när det gäller att forma hur vi behandlar sjukdomar.

 

Intäktsmöjligheter inom vävnadsbaserade sjukdomsmodeller

Genom vårt samarbete med Hoffmann-La Roche skapar vi bioprintade hjärtmodeller för användning vid säkerhetsfarmakologisk screening. Detta är ett område där den dominerande tekniken fortfarande är konventionella tvådimensionella cellodlingar och där Fluicells konstruerade vävnader kan göra en enorm inverkan och föra hela fältet framåt.

Vårt pågående forskningssamarbete, som är vårt andra tillsammans med Roche, inleddes i mars i år och beräknas vara klart i slutet av 2023. Samarbetet fortskrider enligt plan och vi har hittills framgångsrikt uppnått den första projektmilstolpen. En viktig del av projektet är att möjliggöra integration av våra tryckta hjärtvävnader inom befintligt arbetsflöde, en kritisk aspekt för att underlätta faktisk implementering av tekniken inom läkemedelsutveckling.

Vårt pågående forskningssamarbete etablerar en validering för vår vävnadstekniska teknologi från major pharma och skapar en stark grund för framtida licensavtal. De marknader som vi kan rikta in oss direkt på genom våra hjärtmodeller beräknas växa till totalt 35 miljarder USD år 2030. Även om det är svårt att översätta vad detta kan innebära i termer av direkta inkomstmöjligheter, uppskattar vi att ett enskilt licensavtal för bioprintade vävnadssmodeller skulle medföra en situation med positivt kassaflöde för Fluicell. Utöver möjligheterna som denna utveckling medför i närtid representerar detta även en betydande tillväxtmöjlighet för bolaget.

 

Positiv utveckling inom diabetescellterapier

Parallellt med att bygga ramverket för ett licensprogram för sjukdomsmodeller avancerar vi också stadigt vårt utvecklingsprogram för vävnadsbaserad typ 1-diabetesbehandling. Inom typ 1-diabetes är vårt mål att utveckla konstgjorda pankreasöar för att ersätta bukspottkörtelns glykostatiska funktion. Antalet personer som lever med typ 1-diabetes förväntas öka till 15 miljoner år 2040, med ökande sjukvårdskostnader som följd. Fluicells terapeutiska lösning har potential att avsevärt förbättra diabetesvården jämfört med den idag dominerande insulinbaserade behandlingen. En kurativ lösning på typ 1 diabetes, i liket med det Fluicell utvecklar, uppskattas kunna leda till minskade årliga sjukdomsrelaterade kostnader med nära 29 miljarder USD enbart i USA.

Som vi tidigare kommunicerat är vårt mål att gå in i vivo-utveckling under 2024 för att generera prekliniskt proof of concept. Att uppnå initiala in vivo-resultat är ett viktigt steg för att kunna attrahera stora läkemedelsföretag för partnerskap. För att kunna uppnå detta fokuserar vi våra FoU-insatser på att erhålla tillräcklig resultat så skyndsamt som möjligt. Vi ser att det finns ett växande intresse bland läkemedelsbolagen för cellterapier riktade mot typ ett-diabetes, med nyligen genomförda överenskommelser i storleksordningen 600–100 miljoner USD. Givet att vi kan fortsätta utvecklingen i nuvarande takt hoppas vi kunna ingå en liknande typ av partnerskap inom de närmaste åren. Med vår förmåga att konstruera konstgjorda öar med hög precision ser vi att vi har unika förmågor som inte matchas av någon annan aktör på marknaden.

För en övergripande bild av Fluicells utvecklingsmål och det aktuella läget för typ 1-diabetes i världen, läs det whitepaper som vi publicerade den 16 maj i år.

 

Med siktet mot 2030

Genom våra vävnadsbaserade sjukdomsmodeller och genom våra vävnadsbaserade terapier är Fluicell en stark drivkraft inom två av de viktigaste transformationerna som sker inom medicin just nu. Våra vävnadsbaserade modeller svarar på en ökande efterfrågan från läkemedelsföretag och lagstiftare för forskningsmodeller utan djurförsök, och våra vävnadsbaserade terapier är en del av grunden för ett nytt paradigm inom medicin.

Allt detta gör Fluicell bättre positionerat för framgång än kanske någonsin tidigare. År 2030 ser jag Fluicell som ett lönsamt life science-företag med en diversifierad och stabil inkomstström som kombinerar forskningstjänster, licensintäkter, intäkter från partnerskap och intäkter från forskningsbidrag. Vår vision för Fluicell är tydlig: Vi strävar efter att vara leverantören av de mest eftertraktade forskningslösningarna och läkemedelsutvecklingsmodeller och den föredragna partnern för vävnadsbaserad terapeutisk utveckling. Vårt mål är satt, nu är det dags för oss att uppnå det tillsammans.

Victoire Viannay14 Juni, 2023

Download
Read past newsletters here

Subscribe to the newsletter