Fluicell avancerar inom flera områden

Download

Access the newsletter in English.

När vi nu går mot semestertider är det här ett bra tillfälle att berätta om vad vi på Fluicell har ägnat oss åt den senaste tiden och vad ni har att se fram mot framöver. En viktig förändring som skett under våren har varit vi återigen har haft möjligheten resa till möten och konferenser och möta potentiella kunder ansikte mot ansikte. En viktig drivkraft för oss på Fluicell är att genom våra produkter möjliggöra forskares vetenskapliga genombrott. Att äntligen kunna träffa få träffa dessa forskare för att diskutera projekt och forskningslösningar är otroligt utvecklande för oss.

Under våren har mycket av vårt fokus riktats mot att etablera Biopixlar AER på marknaden efter lanseringen den 3 mars i år. Biopixlar AER är inte bara vår andra produkt i Biopixlar-familjen utan också den första kompakta högupplösta 3D-bioprintern på marknaden baserad på mikroflödesteknik. Plattformens kompakthet gör det möjligt vårt säljteam att ta med sig instrumentet till möten och konferenser i direkta möten med forskare. Responsen från marknaden på den nya produkten har också varit otroligt positiv, något som inte minst exemplifieras av att Fluicell utsågs till ett av de tio mest innovativa 3D-printingföretagen av All3DP i år. Värt att nämna är också vårt deltagande vid den konferens som European Association for Cancer Research organiserade tidigare i juni där vår bioprintingteknik rönte stor uppmärksamhet bland konferensdeltagarna.

Av alla forskningsmöten vi har deltagit i under våren vill jag särskilt lyfta fram den workshopen State of the art in vitro methods in practice som anordnades av Sveriges 3R center som ägde rum i Lund den 18 maj. Under workshopen höll våra experter Samareh och Andreas i ett seminarium om högupplöst bioprinting där de deltagande forskarna hade möjligheten att själva prova Biopixlar AER, vilket var ett mycket uppskattat programinslag. Vi ser ett stort värde i det arbete som Sveriges 3R center och replacenätverket gör för att samla forskarsamhället kring alternative forskningsmetoder och vi är mycket glada över att ha varit en del av denna workshop. Att det amerikanska representanthuset nyligen antagit lagstiftning för att avsluta FDA:s djurförsökskrav är en annan viktig utveckling på detta område som gör denna fråga särskilt aktuell och som pekar mot ett växande behov av nya metoder som kan ersätta användningen av djur för forskningsändamål. 3D-bioprinting har en stor potential att vara just en sådan teknik, och vi är övertygade om att Biopixlarteknikens förmåga att konstruera funktionella vävnader med hög upplösning tar oss närmare det målet.

Andreas demonstrerar Biopixlar AER vid workshopen State of the art in vitro methods in practice i Lund.

Andreas demonstrerar Biopixlar AER vid workshopen State of the art in vitro methods in practice i Lund.

Framtiden för in vitro-modeller var också ämnet för en rundabordsdiskussion, samorganiserad av forskningskonsortierna BIRDIE och SINERGIA, som ägde rum 16 juni. Evenemanget presenterade experter inom både forskning och sjukvård och var ett utmärkt sätt att ge ett patientperspektiv på det arbete som görs i konsortierna och förankra forskningen i den praktiska vårdverkligheten. För de som inte hade möjlighet att följa workshopen live finns den att se här: https://youtu.be/GPWFLDaCeh4. Arbetet i BIRDIE-projektet är en tydlig demonstration av Biopixlar-plattformens mångsidighet och dess användbarhet i kombination med andra forskningstekniker. Fortsatta framstegen i BIRDIE-projektet via konsortiets hemsida: https://birdieproject.eu/.

En viktig anledning till att jag fokuserar så mycket på in vitro-forskningsmetoder här i texten är att det är en betydande ny produktkategori och framtida marknad för Fluicell som vi kanske inte har ägnat så mycket uppmärksamhet tidigare. Våra ökande ambitioner att tillhandahålla nya typer av in vitro-forskningsplattformar härrör direkt från Biopixlar och vårt pågående forskningsprogram för regenerativ medicin som medför ett stort mått av metod och teknikutveckling, vilket i sin tur leder till nya produktmöjligheter. På så sätt tar vår forskning inom regenerativ medicin oss inte bara närmare vårt långsiktiga mål att tillhandahålla bioprintade vävnadstekniska produkter, utan gynnar också våra mer närliggande mål att tillhandahålla nya innovativa produkter och forskningslösningar. Dessa perspektiv fångar Fluicells initiativ inom vävnadstekniska produkter, en marknad som Analyst Group i sin oberoende rapport, publicerad den 19 maj, uppskattar till en värdering på 29 miljarder USD år 2027, med en betydande tillväxtpotential.

Detta är också ett område där vi ser en stor potential för att ingå licens- och RnD-avtal med framstående läkemedels- och bioteknikaktörer. Detta är ett viktigt sätt för Fluicell att generera värde från vår IP-portfölj och är något som vi kommer att fortsätta utveckla vidare, särskilt i relation till framtida cell- och vävnadsbaserade produkter och teknologier.

Förutom våra interna framsteg inom vävnadsteknik fortskrider också vårt arbete i våra olika forsknings- och utvecklingsavtal. I vårt utvecklingsprojekt tillsammans med IonOptix fortskrider arbetet som planerat. Fas 1 har slutförts och är nu under översyn hos IonOptix inför fas 2. I vårt arbete tillsammans med det ledande läkemedelsföretaget i Schweiz har vi framgångsrikt genomfört alla våra milstolpar i dialog med dem och vi hoppas kunna presentera ytterligare uppdateringar senare i år.

För Fluicell förstärker den nuvarande globala situationen vårt engagemang för att bygga upp bolaget från grunden genom uppfinningsrikedom och innovation, med fokus på att göra det vi gör bäst. Med en marknadsledande bioprinting-teknik som fortsätter att få mer och mer intresse från forskare, en förmåga att tillhandahålla kompletta forskningslösningar genom vår lab-on-a-tip-portfölj och med kapacitet att verkligen visa upp Biopixlar-tekniken genom Biopixlar AER, ser vi många möjligheter för Fluicell att fortsätta växa framöver.

Med dessa ord önskar jag alla en fantastisk sommar och en fortsättning på 2022 präglad av fred och framgång.

Victoire Viannay. 30 Juni, 2022

Download

Subscribe to the newsletter

Read past newsletters here