Årsstämma 2022

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, dvs. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär som återfinns nedan.

Fluicell uppmuntrar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt nedan angiven ordning. Information om de beslut som har fattats vid stämman offentliggörs efter slutlig sammanställning av röstningen.
En videoupptagning av ett anförande från Bolagets verkställande direktör tillhandahålls på denna sida

Kommuniké från årsstämman

Kommuniké från årsstämman (PDF)

Protokoll från årsstämman

Protokoll från årsstämman (PDF)

Kallelse

Fluicell AB kallar till årsstämma Länk till kallelse (PDF)

Årsredovisning 2021

Fluicell AB:s årsredovisning för 2021. Länk till årsredovisning (PDF)

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan.Länk till fullmaktsformulär (PDF)

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till årsstämman (PDF)

Valberedningens förslag till ny styrelseledamot.

Styrelsens förslag

Förslag till emission av teckningsoptioner (PDF)Villkor teckningsoptioner 2022-2025 (PDF)

VD-presentation

Fluicells VD Victoire Viannay ger en bild av året som gått och Fluicells planer för framtiden.

VD-presentationen i pdf-format.