Årsstämma 2023

Aktieägarna i Fluicell AB (publ), org. nr 556889-3282, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2023 kl. 13.30 i Bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 8C i Mölndal. Registrering inklusive fika sker från kl.13.00.

Kommuniké från årsstämman

Kommuniké från årsstämman (PDF)

Protokoll från årsstämman

Protokoll från årsstämman (PDF)

Kallelse

Fluicell AB kallar till årsstämma Länk till kallelse (PDF)

Årsredovisning 2022

Fluicell AB:s årsredovisning för 2022. Länk till årsredovisning (PDF)

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan.Länk till fullmaktsformulär (PDF)

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till årsstämman (PDF)

Villkor teckningsoptioner 2023-2026

Villkor teckningsoptioner 2023-2026 (PDF)