Extra bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Fluicell AB, org. nr. 556889-3282, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 september 2022 kl. 13:30, i Biotech Husets Konferenslokaler på 5 våningen, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg.

Kallelse

Fluicell AB kallar till extra bolagsstämma. Länk till kallelse (PDF)

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan.Länk till fullmaktsformulär (PDF)

Beslutsförslag

Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma (PDF)

Teckningsoptioner TO 4

Villkor teckningsoptioner TO 4 (PDF)