Currently, documents are only available in Swedish.

 

Årsstämma 2021

Alla dokument och all information gällande  Årsstämma 2021 återfinns här (page in Swedish).