Finansiell kalender

2023-11-17Kvartalsrapport 3, 2023
2024-02-23Bokslutskommuniké, 2023
Tidigare datum
2022-02-23Bokslutskommuniké 2021
2022-05-12Kvartalsrapport 1, 2022
2022-05-17Årsstämma 2022
2022-08-18Kvartalsrapport 2, 2022
2022-09-30Extra bolagsstämma
2022-11-30Kvartalsrapport 3, 2022
2023-04-21Årsredovisning 2022
2023-02-24Bokslutskommuniké, 2022
2023-05-12Kvartalsrapport 1, 2023
2023-05-17Årsstämma 2023
2023-08-18Kvartalsrapport 2, 2023