Financial calendar

08/05/2020Kvartalsrapport 1, 2020
14/05/2020Årsstämma
20/08/2020Kvartalsrapport 2, 2020
19/11/2020Kvartalsrapport 3, 2020