EN

Ledning

 • profile

  Victoire Viannay, VD

  VD sedan 2017.

  Född 1975.

  Victoire har en doktorsexamen från Université Paris II Panthéon/Assas. Hon har arbetat som juridisk och HR-assistentchef vid Institut Curie och projektledare vid Chalmers tekniska högskola och verkat som chefsjurist och jurist vid PSL Research University, Victoire har mer än 10 års erfarenhet av företagsjuridik, personal och juridisk ledning, särskilt inom området för vetenskaplig forskning.

  Victoire äger 80 673 aktier privat.

 • profile

  Gavin D. M. Jeffries, Utvecklingsansvarig

  Utvecklingsansvarig sedan 2017.

  Född 1980.

  Gavin har en doktorsexamen i kemi från University of Washington, Seattle. Han var biträdande professor vid Chalmers tekniska högskola i fyra år och har publicerat över fyrtio vetenskapliga publikationer varifrån över tusen citat kommer. Han har grundat två bioteknik- och optikföretag och är uppfinnare av många nya tekniker och har flera patent. Gavin har en gedigen bakgrund inom mikrofluidik, singelcellsanalys och optisk plattformsintegration.

  Gavin äger 89 000 aktier privat samt 211 000 aktier via företaget Jeffries and Associates AB.

 • profile

  Tatsiana Lobovkina, Forskningschef

  Forskningschef sedan 2018.

  Född 1975.

  Tatsiana har erfarenhet som biträdande professor vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Efter avslutad doktorsexamen i kemi på Chalmers genomgick hon tre års doktorandstudier vid Stanford University i USA. Med mer än tio års erfarenhet som forskare har Tatsiana en gedigen bakgrund inom biofysik och biomimik och har publicerat många vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter.

  Tatsiana äger 7 022 aktier i Fluicell AB privat.

 • profile

  Joakim Wahlberg, Ekonomichef

  Ekonomichef sedan 2023.

  Född 1970.

  Joakim har över två decenniers erfarenhet av att leda komplexa finansiella verksamheter, bland annat i sin tidigare roll som CFO på Pulsen Group, där han ledde ekonomifunktionens transformativa modernisering. Därutöver färdigställer Joakim sin doktorsavhandling i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Hans forskning fokuserar på ekonomistyrning som en dynamisk förmåga och dess roll i att driva strategisk utveckling och främja innovation inom organisationer.

  Joakim äger 10 000 aktier privat och 40 000 aktier genom JW Business Control AB.

 • profile

  Jonas Hannestad, Marknads och kommunikationschef

  Marknads och kommunikationschef sedan 2020.

  Född 1981.

  Jonas har en doktorsexamen i fysikalisk kemi från Chalmers tekniska högskola och forskningserfarenhet som postdoktor vid RISE Research Institutes of Sweden och Chalmers tekniska högskola. Jonas kombinerar en bred forskarbakgrund med erfarenheter från projektledning inom forskningskommunikation i gränslandet mellan vetenskap och konst. Hans arbete har särskilt inriktat sig mot mötet mellan vetenskap, teknik och samhälle.

  Jonas äger 760 aktier i Fluicell AB privat.

 • profile

  Nelson Khoo, Försäljnings och affärsutvecklingschef

  Försäljnings och affärsutvecklingschef sedan 2022

  Född 1963.

  Nelson Khoo har över 15 års erfarenhet av projektledning och affärsutveckling, både nationellt och internationellt. Han har aktivt lett projekt med fokus på affärsstrategi och utveckling av vetenskaplig pipeline samt understött måluppfyllnad hos nystartade företag. Dr. Khoo har en doktorsexamen från University of Western Ontario, Kanada.

  Nelson äger 56 000 aktier i Fluicell AB privat.

 • profile

  Carolina Trkulja, Innovationschef

  Innovationschef sedan 2023

  Född 1984

  Carolina, som för närvarande är innovationschef på Fluicell AB, har en doktorsexamen i biofysikalisk kemi från Chalmers Tekniska Högskola. Hennes har flerårig expertis inom läkemedelsutveckling, särskilt inom leadgenerering och preklinisk utveckling. Carolina är grundare av Oblique Therapeutics, uppfinnare till flera patent och har publicerat i flera kända vetenskapliga tidskrifter.

  Carolina äger inga aktier i Fluicell.

Styrelse

 • profile

  Stefan Tilk

  Styrelsens ordförande sedan 2016.

  Född 1964.

  Stefan Tilk är civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola och har studerat Businees på Barcelona School of Economics.
  Stefan har lång erfarenhet av att leda och utveckla företag som VD, som bland annat NEVS AB, Geveko AB och Elof Hanson Group. Han var tidigare SVP för Volvo Bussar, Volvo Trucks och Coor. Stefan har en gedigen affärsutvecklingsbakgrund, är kompetent inom förhandling, affärsplanering, organisationsledning, försäljning och internationell verksamhet.

  Stefan äger 73 000 aktier via STILK AB.

  Han är oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

 • profile

  Owe Orwar

  Styrelseledamot sedan 2015.

  Född 1964.

  Owe är Senior Group Leader vid Karolinska Institutet. Efter avslutad doktorsexamen i kemi från Göteborgs universitet genomförde han två års postdoktorstudier vid Stanford University.
  Han har varit global VP för FoU i Sanofi och FoU-chef på Piramal Healthcare. Han har grundat och är upphovsman bakom sex bioteknikföretag. Owe har över 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Innehavare av mer än 75 patent, författare till hundratals forskningsartiklar och är en pionjär inom området för encellsbiologi och biofysik med flera produkter på den globala marknaden.

  Owe äger 178 638 aktier via Clavis & Vose Invest AB.

  Han är beroende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare.

 • profile

  Gavin D. M. Jeffries

  Styrelseledamot sedan 2012.

  Född 1980.

  Gavin har en doktorsexamen i kemi från University of Washington, Seattle. Han var biträdande professor vid Chalmers tekniska högskola i fyra år och har publicerat över fyrtio vetenskapliga publikationer varifrån över tusen citat kommer. Han har grundat två bioteknik- och optikföretag och är uppfinnare av många nya tekniker och har flera patent. Gavin har en gedigen bakgrund inom mikrofluidik, singelcellsanalys och optisk plattformsintegration.

  Gavin äger 89 000 aktier privat samt 211 000 aktier via företaget Jeffries and Associates AB.

  Han är beroende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare.

 • profile

  Daniel T. Chiu

  Styrelseledamot sedan 2017.

  Född 1972.

  Utbildning vid Harvard University, Stanford University och UC Berkeley.

  Daniel har varit professor i kemi och bioengineering vid University of Washington sedan 2006. Efter examen från Stanford University, avslutade han doktorandforskning vid Harvard University.
  Vetenskaplig grundare av flera livsvetenskaper/biomedicinska företag i Asien, Europa och USA. Medlem och ordförande i många rådgivnings- och granskningspaneler för myndigheter och industrin. Han är en pionjär inom området för singelcellsbiologi med flera produkter på den globala marknaden. Daniel har författat mer än 200 vetenskapliga publikationer och är upphovsmannen bakom över 60 utgivna patent.

  Daniel äger inga aktier i Fluicell.

  Han är oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

 • profile

  Carl Fhager

  Styrelseledamot sedan 2017.

  Född 1975.

  Jur. Kand. från Göteborgs universitet.

  Carl är en erfaren och erkänd advokat på MAQS Göteborgskontor. Han har lång erfarenhet av kommersiella avtal, inklusive de som gäller samarbete, provision och inköp. Han är specialiserad på sport, media och underhållningsindustrin där han arbetat i över tio år. Han har varit sportchef i fotbollsklubben BK Häcken i fyra år. Carls dubbla juridiska och administrativa kompetens har hjälpt många företagsstyrelser på ett rådgivande sätt.

  Carl äger inga aktier i Fluicell AB.

  Han är oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

 • profile

  Regina Fritsche Danielson

  Styrelseledamot sedan 2022

  Född 1964

  Doktorsexamen i kardiovaskulär fysiologi och farmakologi vid Göteborgs universitet.

  Regina är Senior Vice President and Head of Research and Early Development, Cardiovascular, Renal and Metabolism på AstraZeneca, och leder läkemedelsutveckling från target discovery genom klinisk proof-of-concept inom områdena obemött medicinskt behov och kardiovaskulära och metabola sjukdomar, med ansvar för över 340 medarbetare. Forskningsverksamheten som Danielson leder har som huvudfokus att utveckla läkemedelsterapier med precisionsmedicin och regenerativa metoder som strategiska nyckelkomponenter. Regina är även ledamot i flera styrgrupper för olika strategiska forskningssamarbeten, inklusive British Heart Foundation Centre for Research Excellence (CRE) Cambridge, och sitter i styrgruppen för fysiologi inom Medical Research Council (MRC).

  Regina äger inga aktier i Fluicell AB.

  Hon är oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Scientific Advisory Board

 • profile

  Astrid Brodd

  Astrid Brodd är legitimerad läkare utbildad vid universitet i Toulouse och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Hon är specialist i dermatologi sedan 1993 och startade upp hudmottagningen på Carlanderska sjukhuset 1998. Nu är Dr. Astrid Brodd biträdande verksamhetschef på Diagnostiskt Centrum Hud i Göteborg. Hon har en mycket omfattande klinisk erfarenhet både i Sverige och internationellt.

 • profile

  Göran Gannedahl

  Göran Gannedahl är legitimerad och disputerad läkare utbildad vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet. Han är specialist i kirurgi. Dr. Gannedahl har ett starkt och framgångsrikt track-record i ledande befattningar inom flera läkemedelsbolag som Novartis och AstraZeneca. Han är idag CMO-chief medical officer på Oblique Therapeutics i Göteborg.

 • profile

  Michael Olausson

  Michael Olausson är legitimerad och disputerad läkare utbildad vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Han är specialist i transplantationskirurgi. Professor Olausson har varit verksam som transplantationskirurg på Sahlgrenska Akademien i Göteborg sedan 1987. Han är dessutom grundare och ordförande av Sahlgrenska Transplant Institute och har författat över 300 forskningsartiklar och kapitel till facklitterära böcker. Professor Olausson är en pionjär inom transplantationskirurgin och har introducerat och genomfört nya innovativa terapier först i världen, först i Europa, först i Skandinavien och först i Sverige