Investor relations – press releases

Date Title Type
19 November 2021 Fluicell offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet och första nio månaderna 2021 Regulatory
10 November 2021 Dr Luiz E. Bertassoni lyfter fram Biopixlar i en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Advanced Materials och förnyar leasingavtal med Fluicell Non Regulatory
19 October 2021 Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO 3 till befintliga aktieägare är bestämd till den 1 november 2021 Regulatory
18 October 2021 Kommuniké från extra bolagsstämma i Fluicell AB (publ) Regulatory
29 September 2021 Kallelse till extra bolagsstämma i Fluicell AB (publ) Non Regulatory
23 September 2021 Fluicell AB ingår avtal med Hoffman—La Roche om nytt forskningsprojekt kring Biopixlar Regulatory
22 September 2021 Fluicell AB genomför riktad emission om 23,2 MSEK och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner Regulatory
16 September 2021 Fluicell gör framsteg i tidig utveckling av avancerade terapiläkemedel mot diabetes baserade på Biopixlar Non Regulatory
20 August 2021 Fluicell offentliggör halvårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2021 Regulatory
23 June 2021 Fluicell ingår samarbetsavtal med IonOptix Non Regulatory
22 June 2021 Fluicell stärker närvaron i USA genom försäljningsavtal med Nexus Scientific Non Regulatory
14 June 2021 Fluicell erhåller order från NIH avseende Biopixlar® Regulatory
14 May 2021 Kommuniké från årsstämma 2021 Regulatory
07 May 2021 Fluicell offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021 Regulatory
05 May 2021 Fluicell intensifierar satsning på Biopixlar ® för terapier inom regenerativ medicin Regulatory
19 April 2021 Fluicells teknologier bakom genombrottsforskning inom framtida antikroppsterapier, bekräftas i ny artikel i Science Advances Non Regulatory
15 March 2021 Fluicell lanserar Biozone 6 ™ – en ny nivå inom encells-farmakologi Non Regulatory
11 March 2021 Forskningsprojekt med Fluicells bioprinting-plattform Biopixlar ® har inletts Non Regulatory
24 February 2021 Fluicell offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2020 Regulatory
15 January 2021 Ytterligare försäljningsframgångar i Kina, universitetssjukhus lägger order på BioPen ® Non Regulatory
13 January 2021 Innehavsförändringar bland styrelse och ledning Non Regulatory
08 December 2020 Fluicell ökar marknadsnärvaro i Kina genom nytt distributionsavtal med Beijing E-science Co. Ltd avseende försäljning av BioPen® System Non Regulatory
03 December 2020 Fluicell tecknar leasingavtal avseende Biopixlar® med Oregon Health & Science University Non Regulatory
03 December 2020 Fluicell utökar samarbetet med Swift Analytical Ltd med nytt distributionsavtal avseende Biopixlar® Non Regulatory
01 December 2020 Fluicell lanserar Biozone 6 ™ för högupplöst karaktärisering av enskilda cellers farmakologi Regulatory
27 November 2020 Fluicell mottar sin andra köporder från Oblique Therapeutics AB avseende Dynaflow® Resolve-system Regulatory
25 November 2020 Fluicell har idag mottagit BioPen-köporder från Slovak Academy of Science in Bratislava Non Regulatory
19 November 2020 Fluicell offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020 Regulatory
10 November 2020 Fluicell bekräftar sin roll som innovationsledare genom ny vetenskaplig artikel som fastslår Biopixlars banbrytande ställning inom 3D-bioprinting Non Regulatory
30 October 2020 Fluicell erhåller EU-anslag om cirka 5,2 MSEK baserat på Biopixlar Regulatory
16 October 2020 Fluicell genomför riktad nyemission om cirka 4 MSEK i syfte att förstärka försäljningsorganisationen och affärsutvecklingen Regulatory
30 September 2020 Fluicell erhåller order avseende BioPen® System från RWTH Aachen University Non Regulatory
27 August 2020 Fluicell ökar marknadsnärvaron i Storbritannien genom distributionsavtal med Swift Analytical Ltd avseende försäljning av BioPen® System Non Regulatory
20 August 2020 Fluicell offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2020 Regulatory
29 July 2020 Fluicell erhåller ytterligare order avseende BioPen® System från Max Delbrück Centret för Molekylär Medicin Non Regulatory
25 June 2020 Fluicell erhåller full finansiering från teckningsoptionsinlösen av serie TO 1 – säkerställer rörelsekapital fram till och med H1 2022 Regulatory
15 June 2020 Fluicell har idag mottagit köporder från Oblique Therapeutics AB avseende ett Dynaflow® Resolve-system Regulatory
15 June 2020 Fluicell meddelar sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 Non Regulatory
31 May 2020 En part har framfört önskemål att diskutera ett eventuellt samarbete med Fluicell och har samtidigt framfört opreciserade påståenden om patentintrång Non Regulatory
28 May 2020 Fluicell meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 inleds den 1 juni 2020 Non Regulatory
23 May 2020 Fluicell ingår avtal om säkerställande av teckningsoptions­inlösen av serie TO 1 – säkerställer kapitalbehov åtminstone 12 månader framåt Regulatory
14 May 2020 Kommuniké från dagens årsstämma Regulatory
13 May 2020 Fluicell breddar marknadspotentialen genom exklusivt distributionsavtal med AXT pty Ltd i Australien avseende försäljning av Biopixlar® och BioPen® System Non Regulatory
08 May 2020 Fluicell offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2020 Regulatory
05 May 2020 Gedeon Richter förnyar avtal med Fluicell avseende Dynaflow® Resolve Non Regulatory
28 April 2020 Fluicell utvecklar Biopixlar-printade cellchip för Oblique Therapeutics AB Non Regulatory
24 April 2020 Fluicell AB (publ) - årsredovisning för 2019 offentliggjord Non Regulatory
13 April 2020 Kallelse till årsstämma i Fluicell AB (publ) Regulatory
08 April 2020 Fluicell avger nulägesrapport Non Regulatory
31 March 2020 Fluicell har idag mottagit köporder från Orion Corporation avseende ett Dynaflow® Resolve-system Regulatory