Investor relations – press releases

Date Title Type
30 November 2023 Kallelse till extra bolagsstämma i Fluicell AB (publ) Regulatory
30 November 2023 Styrelsen i Fluicell AB föreslår en företrädesemission av units om cirka 30 MSEK Regulatory
30 November 2023 Fluicell offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet och de första nio månaderna av 2023 Regulatory
26 October 2023 Fluicell publicerar nyhetsbrev – Presenterar VD Carolina Trkulja Non Regulatory
24 October 2023 Fluicell bjuder in till presentation av ny strategisk inriktning 2 november Non Regulatory
03 October 2023 Fluicell utser ny VD och inleder riktade organisationsförändringar för att accelerera utvecklingen av typ 1-diabetesterapi Regulatory
18 August 2023 RÄTTELSE: Fluicell offentliggör halvårsrapport för 2023 Regulatory
18 August 2023 Fluicell offentliggör halvårsrapport för 2023 Regulatory
07 July 2023 Joakim Wahlberg, Nytillträdd CFO i FLUICELL, KÖPER AKTIER för 63 684 kronor Non Regulatory
03 July 2023 Joakim Wahlberg har tillträtt rollen som ny CFO för Fluicell från den 1 juli Non Regulatory
27 June 2023 Fluicell AB meddelar att datum för omvandling av interimsaktier bedöms bli den 4 juli 2023 Regulatory
19 June 2023 Fluicell AB tillförs cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader genom teckningsoptioner av serie TO4 Regulatory
14 June 2023 Fluicell publicerar nyhetsbrev – Vävnadsbaserade forskningsmodeller och behandlingar lägger grunden för ett framgångsrikt Fluicell Non Regulatory
14 June 2023 Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4 är idag, den 14 juni 2023. Regulatory
13 June 2023 VD köper aktier i Fluicell Non Regulatory
02 June 2023 Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO4 Regulatory
01 June 2023 Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO4 har fastställts till 1,42 SEK per aktie och medlemmar av styrelse och ledning har ingått teckningsåtaganden Regulatory
17 May 2023 Kommuniké från årsstämma 2023 Regulatory
16 May 2023 Fluicell publicerar whitepaper kring utvecklingsprogram för behandling av typ 1-diabetes Non Regulatory
12 May 2023 Fluicell offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023 Regulatory
05 May 2023 Fluicell bjuder in till digital kapitalmarknadsdag den 22 maj Non Regulatory
21 April 2023 Fluicell AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022 Regulatory
17 April 2023 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FLUICELL AB (publ) Regulatory
04 April 2023 Fluicell rekryterar Joakim Wahlberg som ny CFO Regulatory
23 March 2023 Fluicell nylanserar och uppgraderar Dynaflow® Resolve mot större marknader Non Regulatory
17 March 2023 Fluicell stärker ledningsgruppen genom att rekrytera Chief Innovation Officer Regulatory
16 March 2023 Fluicell gör viktiga framsteg i in vitro-utvecklingen av program för behandling av typ 1-diabetes Non Regulatory
24 February 2023 Fluicell offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2022 Regulatory
21 February 2023 Fluicell AB förlänger samarbete med Hoffmann-La Roche gällande Biopixlar-genererade hjärtvävnadsmodeller för säkerhetsfarmakologi Regulatory
16 January 2023 Fluicells CFO går i pension och Bolaget påbörjar nyrekrytering Regulatory
19 December 2022 Fluicell erhåller order avseende BioPen från University of Southern California. Non Regulatory
08 December 2022 Fluicell erhåller order avseende Biopixlar[®] från Universitetet i Maribor Regulatory
30 November 2022 Fluicell offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet och de första nio månaderna av 2022 Regulatory
11 November 2022 Rättelse avseende antalet tecknade units i avslutad företrädesemission Regulatory
09 November 2022 Fluicell AB (publ) genomför riktad kvittningsemission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen Regulatory
07 November 2022 Fluicell AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 Regulatory
26 October 2022 Personer i styrelse och ledning har tecknat units i företrädesemissionen Non Regulatory
26 October 2022 Fluicell AB (publ) offentliggör utfall i genomförd företrädesemission av units Regulatory
10 October 2022 Idag inleds teckningsperioden i Fluicell AB:s (publ) företrädesemission av units Regulatory
06 October 2022 Fluicell erhåller genombrottsorder avseende Biopixlar AER från AXT Pty Ltd Non Regulatory
03 October 2022 Fluicell AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen Regulatory
01 October 2022 Fluicell erhåller ersättning på 225 000 USD från Bolagets tidigare amerikanska patentombud Regulatory
30 September 2022 Kommuniké från extra bolagsstämma i Fluicell AB Regulatory
27 September 2022 Fluicell erhåller order från Münchens Ludwig-Maximilian-universitet avseende Biozone 6®. Non Regulatory
29 August 2022 Kallelse till extra bolagsstämma i Fluicell AB Regulatory
29 August 2022 Styrelsen i Fluicell AB beslutar om en företrädesemission av units om initialt cirka 30,5 MSEK för utveckling av nya behandlingsformer Regulatory
18 August 2022 Fluicell offentliggör halvårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2022 Regulatory
22 June 2022 Fluicell utnämnt som ett av de tio mest innovativa bolagen inom 3D-printing 2022 Non Regulatory
31 May 2022 FLUICELLS STYRELSE OCH LEDNING HAR NYTTJAT TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 3 OCH UNDERSTÖDJER FLUICELLS SATSNING PÅ REGENERATIV MEDICIN Non Regulatory
31 May 2022 UTFALL AV NYTTJANDE AV FLUICELLS TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 2 OCH TO 3 Regulatory
30 May 2022 Fluicell stärker etableringen av BioPen® på den kinesiska marknaden genom försäljning till Institute of Basic Medicine and Cancer, Chinese Academy of Sciences. Non Regulatory
27 May 2022 SISTA DAG FÖR NYTTJANDE AV FLUICELLS TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 2 OCH TO 3 Regulatory
24 May 2022 SISTA DAG FÖR HANDEL MED FLUICELLS TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 3 Regulatory
18 May 2022 Regina Fritsche Danielson tar plats i Fluicells styrelse Non Regulatory
17 May 2022 Fluicells CTO och styrelseledamot säljer aktier för att finansiera konvertering av optioner Non Regulatory
17 May 2022 Kommuniké från årsstämma 2022 Regulatory
16 May 2022 RÄTTELSE: Korrigering av datum för sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 i Fluicell AB Regulatory
16 May 2022 Idag inleds nyttjandeperioden för Fluicells teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3 Regulatory
12 May 2022 Fluicell offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022 Regulatory
09 May 2022 Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 2 samt TO 3, teckningsperiod inleds den 16 maj 2022 Regulatory
06 May 2022 Fluicell utökar produktsortimentet och lanserar heltäckande forskningslösning – Lab-on-a-tip® Non Regulatory
04 May 2022 Fluicell beviljas patent i Europa för BioPen®, Biozone 6® och Biopixlar® Non Regulatory
28 April 2022 Regina Fritsche Danielson föreslås som ny styrelseledamot i Fluicell AB Non Regulatory
26 April 2022 FLUICELL AB (PUBL) - ÅRSREDOVISNING FÖR 2021 OFFENTLIGGJORD Regulatory
19 April 2022 Fluicell informerar om villkoren kring Bolagets teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 Non Regulatory
13 April 2022 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FLUICELL AB (publ) Regulatory
07 April 2022 Fluicell stärker ledningsgruppen genom att rekrytera en Chief Business Development and Sales Officer Non Regulatory
05 April 2022 Fluicell förnyar flera avtal med läkemedels- och bioteknikbolag avseende Dynaflow® Resolve Non Regulatory
03 March 2022 Fluicell lanserar Biopixlar® AER – banbrytande 3D-bioprinter i kompakt format Non Regulatory
23 February 2022 Fluicell offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2021 Regulatory
09 February 2022 Fluicell fastställer datum för lansering av sin nya bioprintingplattform Biopixlar® AER till den 3 mars. Non Regulatory
04 January 2022 Oregon Health & Science University förnyar avtal med Fluicell avseende Biopixlar® Non Regulatory
17 December 2021 Fluicell tecknar leasingavtal avseende Biopixlar® med University of Birmingham Non Regulatory
07 December 2021 Orion Corporation förnyar avtal med Fluicell avseende Dynaflow® Resolve Non Regulatory
19 November 2021 Fluicell offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet och första nio månaderna 2021 Regulatory
10 November 2021 Dr Luiz E. Bertassoni lyfter fram Biopixlar i en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Advanced Materials och förnyar leasingavtal med Fluicell Non Regulatory
19 October 2021 Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO 3 till befintliga aktieägare är bestämd till den 1 november 2021 Regulatory
18 October 2021 Kommuniké från extra bolagsstämma i Fluicell AB (publ) Regulatory
29 September 2021 Kallelse till extra bolagsstämma i Fluicell AB (publ) Non Regulatory
23 September 2021 Fluicell AB ingår avtal med Hoffman—La Roche om nytt forskningsprojekt kring Biopixlar Regulatory
22 September 2021 Fluicell AB genomför riktad emission om 23,2 MSEK och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner Regulatory
16 September 2021 Fluicell gör framsteg i tidig utveckling av avancerade terapiläkemedel mot diabetes baserade på Biopixlar Non Regulatory
20 August 2021 Fluicell offentliggör halvårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2021 Regulatory
23 June 2021 Fluicell ingår samarbetsavtal med IonOptix Non Regulatory
22 June 2021 Fluicell stärker närvaron i USA genom försäljningsavtal med Nexus Scientific Non Regulatory
14 June 2021 Fluicell erhåller order från NIH avseende Biopixlar® Regulatory
14 May 2021 Kommuniké från årsstämma 2021 Regulatory
07 May 2021 Fluicell offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021 Regulatory
05 May 2021 Fluicell intensifierar satsning på Biopixlar ® för terapier inom regenerativ medicin Regulatory
19 April 2021 Fluicells teknologier bakom genombrottsforskning inom framtida antikroppsterapier, bekräftas i ny artikel i Science Advances Non Regulatory
15 March 2021 Fluicell lanserar Biozone 6 ™ – en ny nivå inom encells-farmakologi Non Regulatory
11 March 2021 Forskningsprojekt med Fluicells bioprinting-plattform Biopixlar ® har inletts Non Regulatory
24 February 2021 Fluicell offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2020 Regulatory
15 January 2021 Ytterligare försäljningsframgångar i Kina, universitetssjukhus lägger order på BioPen ® Non Regulatory
13 January 2021 Innehavsförändringar bland styrelse och ledning Non Regulatory
08 December 2020 Fluicell ökar marknadsnärvaro i Kina genom nytt distributionsavtal med Beijing E-science Co. Ltd avseende försäljning av BioPen® System Non Regulatory
03 December 2020 Fluicell tecknar leasingavtal avseende Biopixlar® med Oregon Health & Science University Non Regulatory
03 December 2020 Fluicell utökar samarbetet med Swift Analytical Ltd med nytt distributionsavtal avseende Biopixlar® Non Regulatory
01 December 2020 Fluicell lanserar Biozone 6 ™ för högupplöst karaktärisering av enskilda cellers farmakologi Regulatory
27 November 2020 Fluicell mottar sin andra köporder från Oblique Therapeutics AB avseende Dynaflow® Resolve-system Regulatory
Date Title Type
25 November 2020 Fluicell har idag mottagit BioPen-köporder från Slovak Academy of Science in Bratislava Non Regulatory
19 November 2020 Fluicell offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020 Regulatory
10 November 2020 Fluicell bekräftar sin roll som innovationsledare genom ny vetenskaplig artikel som fastslår Biopixlars banbrytande ställning inom 3D-bioprinting Non Regulatory
30 October 2020 Fluicell erhåller EU-anslag om cirka 5,2 MSEK baserat på Biopixlar Regulatory
16 October 2020 Fluicell genomför riktad nyemission om cirka 4 MSEK i syfte att förstärka försäljningsorganisationen och affärsutvecklingen Regulatory
30 September 2020 Fluicell erhåller order avseende BioPen® System från RWTH Aachen University Non Regulatory
27 August 2020 Fluicell ökar marknadsnärvaron i Storbritannien genom distributionsavtal med Swift Analytical Ltd avseende försäljning av BioPen® System Non Regulatory
20 August 2020 Fluicell offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2020 Regulatory
29 July 2020 Fluicell erhåller ytterligare order avseende BioPen® System från Max Delbrück Centret för Molekylär Medicin Non Regulatory
25 June 2020 Fluicell erhåller full finansiering från teckningsoptionsinlösen av serie TO 1 – säkerställer rörelsekapital fram till och med H1 2022 Regulatory
15 June 2020 Fluicell har idag mottagit köporder från Oblique Therapeutics AB avseende ett Dynaflow® Resolve-system Regulatory
15 June 2020 Fluicell meddelar sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 Non Regulatory
31 May 2020 En part har framfört önskemål att diskutera ett eventuellt samarbete med Fluicell och har samtidigt framfört opreciserade påståenden om patentintrång Non Regulatory
28 May 2020 Fluicell meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 inleds den 1 juni 2020 Non Regulatory
23 May 2020 Fluicell ingår avtal om säkerställande av teckningsoptions­inlösen av serie TO 1 – säkerställer kapitalbehov åtminstone 12 månader framåt Regulatory
14 May 2020 Kommuniké från dagens årsstämma Regulatory
13 May 2020 Fluicell breddar marknadspotentialen genom exklusivt distributionsavtal med AXT pty Ltd i Australien avseende försäljning av Biopixlar® och BioPen® System Non Regulatory
08 May 2020 Fluicell offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2020 Regulatory
05 May 2020 Gedeon Richter förnyar avtal med Fluicell avseende Dynaflow® Resolve Non Regulatory
28 April 2020 Fluicell utvecklar Biopixlar-printade cellchip för Oblique Therapeutics AB Non Regulatory
24 April 2020 Fluicell AB (publ) - årsredovisning för 2019 offentliggjord Non Regulatory
13 April 2020 Kallelse till årsstämma i Fluicell AB (publ) Regulatory
08 April 2020 Fluicell avger nulägesrapport Non Regulatory
31 March 2020 Fluicell har idag mottagit köporder från Orion Corporation avseende ett Dynaflow® Resolve-system Regulatory
31 March 2020 Fluicell AB (publ) byter Certified Advisor Regulatory
16 March 2020 Fluicell mottar köporder på Dynaflow® Resolve från NMI Technologietransfer GmbH Non Regulatory
11 March 2020 Fluicell erhåller köporder från Roche i Schweiz avseende BioPen® PRIME System Non Regulatory
03 March 2020 Fluicell presenterar under morgondagen på Life Science-dagen i Göteborg Non Regulatory
03 March 2020 Fluicell erhåller genombrottsorder och ingår samarbetsavtal avseende Biopixlar® med University of Canterbury Regulatory
19 February 2020 Fluicell offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2019 Regulatory
03 February 2020 Fluicell utvecklar sin webbplats för Investor Relations Non Regulatory
08 January 2020 Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 i Fluicell AB är den 15 januari 2020. Non Regulatory
27 December 2019 Avstämningsdag för att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 i Fluicell AB är bestämd till den 9 januari 2020. Non Regulatory
20 December 2019 Styrelse- och ledningspersoner tecknar aktier via incitaments­program 2017/2019. Non Regulatory
19 December 2019 Kommuniké från extra bolagsstämma i Fluicell AB (publ) Regulatory
11 December 2019 Fluicell har mottagit order gällande BioPen från Max Delbrück Centret för Molekylär Medicin. Non Regulatory
09 December 2019 Genentech förnyar ytterligare två avtal med Fluicell avseende Dynaflow® Resolve Non Regulatory
05 December 2019 Genentech förnyar avtal med Fluicell avseende Dynaflow® Resolve Non Regulatory
02 December 2019 Kallelse till extra bolagsstämma i Fluicell AB (publ) Non Regulatory
02 December 2019 Fluicell genomför riktad emission och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner i syfte att öka försäljningstillväxt och takten i utvecklingsarbetet Regulatory
26 November 2019 Omfattande mediaintresse för Biopixlar® - beskrivs som banbrytande bioprinter med stora medicinska möjligheter och unik design. Non Regulatory
20 November 2019 Fluicell offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2019 Regulatory
14 November 2019 Fluicell har mottagit köporder från BSYS avseende Dynaflow® Resolve chip Non Regulatory
06 November 2019 Fluicell lanserar Biopixlar®-Banbrytande högteknologisk bioprinter av biologiska vävnader Non Regulatory
29 October 2019 Ny video från Leslie Vosshall-laboratoriet vid Rockefeller University där BioPen® används för potentiellt livsavgörande forskning Non Regulatory
22 October 2019 Ny patentansökan gällande 3D bioprinting fastställer datum för Biopixlar®-lansering till 6 november 2019. Regulatory
17 September 2019 Fluicell har mottagit köporder på BioPen System från The Children’s Hospital of Philadelphia Non Regulatory
21 August 2019 Fluicell offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2019 Regulatory
30 July 2019 Fluicell har mottagit köporder på BioPen System från University of Graz Non Regulatory
18 July 2019 Fluicell utser Scientific Advisory Board Non Regulatory