Fluicell har idag mottagit köporder från Orion Corporation avseende ett Dynaflow® Resolve-system

31 Mar 2020

Fluicell AB (publ.) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget mottagit en köporder på ett Dynaflow® Resolve-system från det finländska läkemedelsbolaget Orion Corporation (”Orion”). Orion har sedan tidigare ett Dynaflow® Resolve-system och investerar nu i ytterligare ett. Ordervärdet uppgår till drygt 61 000 EUR i en engångssumma.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Vi är naturligtvis mycket stolta över att Orion har valt att investera i ytterligare ett Dynaflow® Resolve-system. Orion är en viktig och stor aktör på den globala läkemedelsmarknaden och det förnyade förtroendet är för oss en stark indikation på att Dynaflow levererar högkvalitativa och kritiska data för läkemedelsutveckling.

Dynaflow® Resolve är ett instrument som hjälper forskningsinstitutioner med sekundärscreening av läkemedel som påverkar jonkanaler. Fluicell säljer Dynaflow® Resolve genom ett globalt exklusivt licensavtal med Cellectricon AB. Fluicell har utöver Dynaflow® Resolve två etablerade produkter, BioPen® och den nyligen lanserade Biopixlar®.

Orion Pharma utvecklar och tillhandahåller läkemedel för globala marknader. Orion Pharmas forskning och utveckling är framförallt fokuserad på produkter inom CNS (Central Nervous System), intensivvård, onkologi/urologi samt astma och KOL. Bolaget grundades 1917 och har sedan dess vuxit till en av Nordens ledande läkemedelskoncerner.

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Denna information är sådan information som Fluicell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020.

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.