Fluicell lanserar BioPen® på ny marknad genom exklusivt distributionsavtal i Israel

04 Jun 2018

Fluicell AB (publ), ett bolag med instrument för läkemedelsanalys på encellsnivå inom life science, tillkännagav idag ett nytt avtal med New Bio Technology för försäljning och distribution av Fluicells BioPen® System i Israel. Avtalet träder ikraft den 12 juni 2018 och markerar bolagets inträde på en ny geografisk marknad. Fluicells produkter är förnärvarande tillgängliga på utvalda marknader i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika samt Australien, och ökar nu sitt globala fotavtryck och räckvidd i forskning inom encellsbiologi.

Det exklusiva distributionsavtalet undertecknades idag mellan Fluicell och New Bio Technology Ltd. (NBT), en ledande distributör för reaktionsmedel och utrustning inom områdena neurobiologi, psykologi, fysiologi och farmakologi i Israel. Avtalet träder ikraft den 12 juni 2018 och produkterna kommer att vara tillgängligt för NBT:s kunder och uppvisas under viktiga konferenser runtom i Israel.  

“Detta är en viktig milstolpe för oss då vi gör våra produkter tillgängliga i ytterligare ett land, och nu är Israel ett av dem. Det har alltid varit viktigt att öka vårt distributionsnätverk men endast med de rätta samarbetspartnerna som redan har en gedigen marknadsnärvaro, varför vi är glada att nu arbeta med NBT. Vi ser fram emot att se våra produkter användas för revolutionerande forskning i Israel”, säger Victoire Viannay, VD på Fluicell.  

BioPen® System är en plattformslösning som gör det möjligt för forskare att specifikt exponera enskilda celler, delar av celler och vävnader för mycket små mängder av läkemedel. Serien består av BioPen® PRIME och BioPen® FLEX som är utvecklade för att passa de två vanligaste typerna av mikroskop inom laboratorieforskning. Båda produkterna är skräddarsydda för att möjliggöra kostnadseffektiv läkemedelsutveckling och medicinsk forskning och är främst inriktade på akademiker, forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikbolag.  

“Vi är stolta över att erbjuda skräddarsydda forskningslösningar med den bästa forskningsutrustningen och att ha byggt ett gediget anseende hos våra kunder i Israel. Vår kundkrets är i hundratals och innefattar universitet, sjukhus, forskningslaboratorium privata bolag, samt forskningsinstitut. Vi ser fram emot att inleda detta avtal med Fluicell och deras BioPen® System som vi tror kommer att bringa verklig förändring inom encellsforskning”, säger Uri Schechter, VD på NBT.  

Fluicells produkter finns idag i mer än 15 länder världen över genom ett nätverk av distributörer. Bolaget avser att expandera sin distribution på strategiskt utvalda marknader och utvärderar kontinuerligt lovande distributionspartners som delar Fluicells värderingar och vision.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205,
victoire@fluicell.com
Gavin Jeffries, utvecklingsansvarig, 0767826553,
gavin@fluicell.com

Denna information är sådan information som Fluicell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 4 juni 2018, 14:15 CET.