Omfattande mediaintresse för Biopixlar® - beskrivs som banbrytande bioprinter med stora medicinska möjligheter och unik design.

26 Nov 2019

Den 6 november 2019 presenterade Fluicell sin produkt Biopixlar® som kulmen av ett flerårigt utvecklingsarbete i enlighet med kommunicerade målsättningen om lansering fjärde kvartalet 2019. Lanseringen av Biopixlar innebär att Fluicell på allvar tar steget in bioprintingbranchen vilket har rönt ett betydande intresse runt om i världen, såväl i media som i forskarkretsar. Totalt har hittills över 20 artiklar på sammanlagt 10 olika språk publicerats i ledande branschmagasin.

Flera artiklar fokuserar på den nytta som Biopixlars encellsteknik kan medföra. Till exempel beskriver Ny Teknik hur Biopixlar skriver ut celler helt utan stödstrukturer och hur möjligheten att använda patientmaterial medför stor nytta i medicinsk forskning. Andra väljer att betona Biopixlars unikt användarvänliga design. 3D Printing Industry lyfter fram möjligheten att med en gamepad direkt styra placeringen av celler. Uppmärksamheten kring Biopixlar har lett till ett flertal intresseförfrågningar och Fluicell ser fram emot spännande utveckling för Biopixlar under det kommande året.

Victoire Viannay, VD för Fluicell, kommenterar:

”Det är spännande att se det stora intresset för Biopixlar runt om i världen. Den möjlighet att kontrollera sammansättningen av vävnader på cellnivå som Biopixlar erbjuder är ett viktigt steg framåt för medicinsk forskning. Det varma mottagandet är en tydlig indikation på att Biopixlar är en produkt med avsevärd potential och vi har stora förhoppningar på att 2020 kommer att vara ett väldigt starkt år för Biopixlar och Fluicell.”

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.