Joakim Wahlberg, Nytillträdd CFO i FLUICELL, KÖPER AKTIER för 63 684 kronor

07 Jul 2023

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller "Bolaget") meddelar idag att Joakim Wahlberg, nytillträdd CFO, har förvärvat 40 000 aktier i Bolaget till ett totalt värde av 63 684 SEK. Aktierna har köpts på den öppna marknaden.

Under perioden 26 juni till 6 juli 2023 förvärvade Fluicells CFO Joakim Wahlberg, via JW Business Control AB, totalt 40 000 aktier till ett genomsnittligt pris på ca. 1,59 kronor per aktie.

CFO Joakim Wahlberg kommenterar

Fluicell har tagit viktiga steg mot att bli ett innovationsdrivet life science-bolag, och jag har en stark tilltro till deras framtid. Med en bred verksamhet inom biovetenskapliga verktyg, humanvävnadsbaserade terapier och in vitro-teknik för läkemedelsutveckling ser jag en enorm potential i bolaget. Genom att förvärva 40 000 aktier visar jag mitt förtroende för Fluicells tillväxtpotential.

För mer information, vänligen kontakta:
Joakim Wahlberg, CFO, +46 (0) 73 514 09 91

joakim.wahlberg@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.