Fluicell publicerar whitepaper kring utvecklingsprogram för behandling av typ 1-diabetes

16 May 2023

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget publicerar ett whitepaper kring Fluicells utvecklingsprogram för behandling av typ 1-diabetes baserad på bioprintade artificiella pankreasöar. Fluicells whitepaper beskriver behovet av förbättrade behandlingsmöjligheter, Bolagets utvecklingsmål samt marknaden och det socioekonomiska värdet av nya behandlingar baserade på cellterapi.

”Vi ser att det vi erbjuder är en unik kapacitet att konstruera artificiella pankreasöar, vilket har potential att bli en verklig game changer för behandling av typ 1-diabetes. För att verkligen utveckla hur vi behandlar diabetes och minska den stora påverkan sjukdomen har på individ och samhälle måste vi nå längre än vad som är möjligt med insulininjektioner. Cellbaserade terapier som kan replikera bukspottskörtelns fullständiga endokrina funktion betraktas av många inom området som det mest lovande alternativet för att uppnå detta – och det är precis vad vi menar att vi har potential att göra. Fluicells vision och slutliga mål är att få fram en botande lösning för typ 1-diabetes", kommenterar Victoire Viannay, VD för Fluicell.

Typ 1-diabetes är ett växande medicinskt problem med en uppskattad global årlig kostnad på 90 miljarder dollar. Befintliga insulinbaserade behandlingar ger inte tillräcklig vård och patienter med typ 1-diabetes upplever fortfarande en betydande påverkan på hälsa och välbefinnande. Fluicell bedriver utveckling av artificiella pankreasöar med målsättningen att ersätta bukspottskörtelns egen glykemiska kontrollfunktion, utan behov av immunsuppressiva läkemedel. Den typ av behandling som Fluicell utvecklar beräknas kunna medföra kostnadsbesparingar på över 28 miljarder dollar årligen, enbart i USA.

”Vår forskning inom regenerativ medicin syftar till att skapa bioprintade vävnader med kapacitet att främja organreparation eller ersätta förlorad funktionalitet. Med detta som grund använder Fluicell kapaciteten hos vår bioprintingplattform Biopixlar för att generera detaljerade vävnader med hög precision för att konstruera artificiella öar för behandling av typ 1-diabetes. Vi har gjort avsevärda framsteg i discovery-fas och har nått viktiga milstolpar när det gäller funktionalitet och produktionskapacitet. Vi fortsätter att göra ytterligare funktionella förbättringar medan vi förbereder oss för att gå vidare till preklinisk proof of concept-utveckling, som vi siktar på att påbörja 2024 i samarbete med en akademisk partner”, avslutar Victoire Viannay.

För att ta del av Fluicells publicerade whitepaper finns det att läsa i sin helhet här: https://fluicell.com/

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.