Fluicell offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022

12 May 2022

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för det första kvartalet 2022 (januari-mars). Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Den 30 mars i år firade Fluicell sitt tioårsjubileum och markerade en viktig milstolpe för bolaget som vi är mycket stolta över. Min tacksamhet går till Gavin Jeffries, styrelseledamot, CTO och en av Fluicells grundare, som har varit en hörnsten i Fluicells utveckling sedan starten, till vår styrelse som kontinuerligt har stöttat vårt arbete och till alla nuvarande och tidigare medarbetare bidragit till vad Fluicell är idag. Tillsammans ser vi fram emot nästa decennium.

Vi har under perioden stärkt vårt team med stor expertis inom regenerativ medicin och affärsutveckling, lanserat vår nya tekniska föregångare - BioPixlar AER, gjort betydande framsteg i alla våra FoU-samarbeten och sett en betydande ökning av försäljningen jämfört med förra året. Detta visar att Fluicell är mycket aktivt och väl positionerat med starka partners och produkter — redo att accelerera.”

Kvartal 1 (1 januari – 31 mars) 2022 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 165 (901) KSEK
 • Nettoomsättning om 843 (601) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4 573 (-5 194) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 912 (-5 337) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -4 874 (-5 335) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,37 (-0,44) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -5 507 (-1 064) KSEK

Händelser under första kvartalet 2022

 • Den 4 januari meddelar Fluicell att bolaget förnyat leasingavtal avseende Biopixlar med Oregon Health and Science University.
 • Den 9 februari fastställer Fluicell lanseringsdatumet för Biopixlar AER till 3 mars 2022.
 • Den 19-23 februari presenterar Fluicells distributör Nexus Scientific bolagets produkter vid Biophysical Society årsmöte i San Francisco.
 • Den 21 februari säljer Fluicell ett Dynaflow Resolve chip till Oblique Therapeutics i Sverige.
 • Den 23 februari offentliggör Fluicell bokslutskommuniké för helåret 2021.
 • Den 3 mars lanserar Fluicell produkten Biopixlar AER.
 • Den 10 mars säljer Fluicell förbrukningsmaterial hänförliga till Biopen till Oslo Universitet i Norge.
 • Den 11 mars publiceras en artikel om Biopixlar i journalen 3dpbm.
 • Den 28 mars säljer Fluicell förbrukningsmaterial hänförliga till Biopen till Health & Science University i Oregon, USA.
 • Den 30 mars är 10 års jubileum sedan Fluicell grundades.
 • Den 31 mars säljer Fluicell förbrukningsmaterial hänförliga till Biopen till Children Hospital of Philadelphia i USA.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 3 april medverkar Fluicell vid Cell Symposia: Metabolites in Signaling and Disease i Lissabon.
 • Den 5 april meddelar Fluicell om tre förnyade leasingavtal av Dynaflow Resolve med Genentech och ett med Gedeon Richter.
 • Den 8-13 april presenterar Fluicells distributör Nexus Scientific Biopen och Biopixlar vid konferensen American Association for Cancer Research i New Orleans.
 • Den 13 april kallar Fluicell till årsstämma som äger rum den 17 maj.
 • Den 20-22 april presenterar Fluicells australiensiska distributör AXT Biopixlar Aer vid konferensen The Australasian Society for Biomaterials and Tissue Engineering 2022.
 • Den 25 april medverkar Fluicell vid Sedermeradagen i Stockholm.
 • Den 25 april inleds nyttjandeperioden i Fluicells teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3. Nyttjandeperioden pågår fram till 27 maj 2022.
 • Den 26 april offentliggör Fluicell årsredovisning avseende helåret 2021.
 • Den 4 maj offentliggör Fluicell att bolaget erhållit godkännande för patent avseende “Metoder för att tillverka, modifiera, avlägsna och använda flytande membran” för europeiska marknader.
 • Den 6 maj medverkar Fluicell vid ett webinarium om kraften hos mikrofluidik för enskilda celler för biologisk forskning.
 • Den 6 maj presenterar Fluicell Lab-on-a-tip®, ett produktkoncept med fokus på heltäckande forskningslösningar och utökar bolagets utbud av tillbehör och förbrukningsvaror.
 • Den 9 maj fastställs teckningskursen för teckingsoptioner av serie TO 2 och TO 3 till 5,41 SEK per aktie.

Rekryteringar efter periodens utgång

 • Den 6 april rekryterar Fluicell Nelson Khoo som Chief Business Development and Sales Officer.

För fullständig delårsrapport, se bifogad PDF eller via länken här.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88,  mats@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se