BIOTECH UPPSTICKAREN FLUICELL AB SKINER I NYEMMISION SOM ÖVERTECKNADES TILL NÄRA 300%

05 Jul 2017

Fluicell AB meddelar idag att de har stängt en finansieringsrunda under april månad på 8 MSEK som övertecknades med nästan 300%.

“Vi är extremt stolta och glada över det stora intresset för bolaget och vi vill speciellt tacka InWest Corporate Finance AB och Roger Lundin som assisterade bolaget genom finansieringsrundan” säger Victoire Viannay, VD på Fluicell AB.

Bolaget avser även att under hösten 2017 genomföra en publik spridningsemission på cirka 20 MSEK i anslutning till notering på AktieTorget.

Det kapital som emissionerna inbringar kommer användas till nyckelrekryteringar inom försäljning, marknadsföring och produktutveckling samt att ta fram nya produkter framför allt inom bioprinting och läkemedelsscreening.

För ytterligare information, besök vår hemsida fluicell.com eller kontakta:

Victoire Viannay, VD

Tel: +46 725 65 42 05

E-mail: victoire@fluicell.com

About Fluicell

Fluicell är ett svenskt high-tech bolag i life science sektorn som säljer och utvecklar instrument för bioprinting, läkemedelscreening och farmakologi. Bolaget når en global marknad genom ett nätverk av ledande internationella distributörer. Fluicell utvecklar nya forskningsverktyg med hög innovationsgrad som ger forskare inom medicin och biologi helt nya möjligheter att göra fler experiment till en lägre kostnad med extremt hög upplösning och datakvalitet. Fluicells unika teknologier är miljövänliga och bidrar till en längre hållbarhet och mindre belastning på omgivningen. Teknikerna minskar också kostnader, är resurs-sparande och minimerar användandet av djur för forskning. Fluicells kunder inkluderar några av världens mest kända universitet, statliga laboratorier och läkemedelsföretag.