Fluicell offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021

07 May 2021

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för det första kvartalet 2021 (januari-mars). Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

 VD Victoire Viannay kommenterar

”Även efter att ha expanderat, i form av nya rekryteringar och investeringar i produktutveckling och FoU, inklusive lansering av Biozone 6™, så har vi bibehållit en god likviditet och en stark finansiell ställning. Vi ser mycket positivt på 2021 och är övertygade att överträffa förra årets resultat baserat på det intresse som finns för våra produkter. Vi har nyligen tillkännagett en ny strategisk riktning för Fluicell. Vi har sedan länge sagt att Biopixlar® inte bara är ett forskningsinstrument utan en plattformsprodukt som gör att vi kan expandera till andra sektorer, såsom regenerativ medicin och terapeutiska tillämpningar. Vi bedömer att det finns en enorm potential för Fluicell att bli en ledande aktör inom regenerativ medicin genom utveckling och vidare satsning på Biopixlar®. Detta utgör kärnan i vår uppdaterade strategiska inriktning. Samtidigt är det viktigt för mig att understryka att detta är en helt naturlig tillväxt för Bolaget – vi kommer givetvis fortsätta att utveckla och sälja våra andra produkter, baserade på Fluicells encellsteknologi.”

Kvartal 1 (1 januari – 31 mars) 2021 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 901 (1 297) KSEK
 • Nettoomsättning om 601 (1 253) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5 194 (-3 596) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 337 (-3 744) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -5 335 (-3 674) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,44 (-0,44) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till-1 064 (-5 378) KSEK

Händelser under första kvartalet 2021

 • Den 13 januari 2021 meddelar Fluicell att personer i Bolagets styrelse och ledning gjort förändringar i sina respektive innehav i Fluicell.
 • Den 15 januari 2021 meddelar Fluicell att Bolaget mottagit en köporder på ett BioPen® System från det framstående universitetssjukhuset Chongqing Xinqiao Hospital i Chongqing via Beijing Longfujia Life Sciences Ltd, en av Bolagets distributörer i Kina.
 • Den 11-13 januari 2021 deltar Fluicell vid den virtuella konferensen med en presentation om encellsteknologier inom neurovetenskap.
 • Den 5 februari säljer Fluicell förbrukningsvaror hänförliga till BioPen® till Swift Analytical i Storbritannien.
 • Den 11 februari 2021 håller Fluicell en presentation om Biopixlar® vid ett livestreamat webinar organiserat av brittisk-baserade forskningsorganisationen The Tissue and Cell Engineering Society.
 • Den 22-26 februari 2021 deltar Fluicell vid den 65:e upplagan av Biophysical Society Annual Meeting med en presentation om hur encellsbiologi och högresolutionsbioprinting kan utvidga möjligheterna inom cellbiologi och biomedicinsk forskning.
 • Den 4 mars säljer Fluicell förbrukningsvaror hänförliga till BioPen® till University of Maryland.
 • Den 9 mars intervjuas Bolagets VD i Di Hållbart Näringsliv. Intervjun finns tillgänglig här.
 • Den 10 mars organiserar Fluicell ett webinar med professor Irep Gözen, med titeln ”Did surfaces enable the origins of life?”.
 • Den 12 mars presenterar Fluicell en pilotstudie som demonstrerar hur Biopixlar möjliggör bioprinting av livskraftiga hjärtceller.
 • Den 15 mars meddelar Fluicell att Bolaget lanserar produkten Biozone 6™, enligt tidigare kommunicerad tidsplan. Biozone 6™ är ett nytt koncept inom området för högupplöst encells-farmakologi som möter ett uttalat behov inom läkemedelsforskning av instrument som, med mycket hög precision, kan användas för att studera läkemedelseffekter på individuella celler. Biozone 6™ är resultatet av ett samarbete med Hoffmann-La Roche, ett av världens ledande läkemedelsföretag.
 • Den 15 mars fakturerar Fluicell Oregon Health and Science University för den första perioden av pågående leasingavtal.
 • Den 18 mars säljer Fluicell ett renoverat Dynaflow®-chip till Karolinska Institutet.
 • Den 25 mars säljer Fluicell förbrukningsvaror hänförliga till Biopixlar® till Oregon Health and Science University.
 • Den 31 mars förnyas avtalet som ingåtts med Gedeon Richter avseende Dynaflow® Resolve Gold.

 Rekryteringar under perioden

 • Den 18 januari 2021 rekryterar Fluicell Andreas Svanström som Application Scientist.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 8 april mottar Fluicell en order från Hoffman La Roche på förbrukningsvaror kopplade till Biozone 6™.
 • Den 19 april meddelar Fluicell publicering av en expertgranskad artikel i Science Advances. I artikeln framgår att Fluicells teknologier bidragit till genombrottsforskning inom framtida antikroppsterapier.
 • Den 26 april säljer Fluicell förbrukningsvaror hänförliga till BioPen® till Chalmers teckniska högskola.
 • Mellan den 5-7 maj deltar Fluicell i konferensen 3D Cell Culture 2021: Models, Applications, Translation.  

 Rekryteringar efter perioden

 • Den 15 april rekryterar Fluicell Sandra Tejedor Gascón som Application Development Scientist.

För fullständig delårsrapport, se bifogad PDF eller https://fluicell.com/investor-relations/documents

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 725 65 42 05, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, 0768-70 63 88, mats@fluicell.com 

   

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.