Fluicell stärker etableringen av BioPen® på den kinesiska marknaden genom försäljning till Institute of Basic Medicine and Cancer, Chinese Academy of Sciences.

30 May 2022

Fluicell AB (publ.) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget mottagit en köporder på ett BioPen[®] System från det framstående Institute of Basic Medicine and Cancer (IBMC), Chinese Academy of Sciences, via Premedical Laboratories Co., Ltd., en av Bolagets distributörer i Kina. Ordervärdet uppgår till 16 758 EUR i en engångssumma.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”BioPen fortsätter att generera intresse på den kinesiska marknaden vilket är oerhört glädjande. Kina är en viktig tillväxtmarknad för Fluicell och den allt starkare ställningen för BioPen på den kinesiska marknaden ger mycket goda förutsättningar för vidare expansion. Att Institute of Basic Medicine and Cancer vid Kinesiska vetenskapsakademien, en av landets främsta forskningsinstitutioner, investerar i BioPen ser vi som extremt glädjande och ytterligare en bekräftelse på det goda anseendet våra produkter har bland ledande aktörer.

Om Institute of Basic Medicine and Cancer (IBMC), Chinese academy of Sciences

IBMC är det första institutet inom Chinese Academy of Sciences helt ägnat åt medicinsk forskning och utveckling. Med fokus på kliniska behov bedriver institutet forskning inom omik och onkologi för att lösa grundläggande problem inom tumördiagnostik och precisionsmedicin. Chinese Academy of Sciences är rankad som en av världens ledande institutioner inom cancerforskning.

Kort om BioPen® System

BioPen® System är en plattformslösning som gör det möjligt för forskare att specifikt utsätta enskilda celler, delar av celler och vävnader för mycket små mängder av läkemedel. Serien består av BioPen® PRIME och BioPen® FLEX, som är utformade för att passa de två vanligaste typerna av mikroskop i laboratorieforskning. Bägge produkterna är skräddarsydda för att möjliggöra kostnadseffektiv läkemedelsutveckling och medicinsk forskning. De är främst riktade mot forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag. Fluicells produkter finns idag i mer än 12 länder världen över genom ett nätverk av distributörer. Bolaget avser att expandera sin distribution på strategiskt utvalda marknader och utvärderar kontinuerligt lovande distributionspartners som delar Fluicells värderingar och vision.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se