Fluicell utvecklar sin webbplats för Investor Relations

03 Feb 2020

Fluicell AB (publ) ("Fluicell”) meddelar härmed att bolaget har modifierat sin webbplats avseende Investor Relations på www.fluicell.com.

VD Victoire Viannay:

“Under det gångna året har Fluicell gjort stora och viktiga framsteg och vår banbrytande bioprinterplattform, Biopixlar har släppts till marknaden med ett starkt gensvar från media.  I och med detta har jag beslutat att addera nya avsnitt, såsom till exempel, en så kallad FAQ-sektion till vår Investor Relations sida. Målet med detta är att, på ett pedagogiskt sätt, förklara för investerare och marknaden vad vi gör i företaget och varför vi tror att Biopixlar är en revolutionerande produkt och hur vi benchmarkar teknologin gentemot konkurerande tekniker. Samtidigt så kommer vi att kunna ge mer och fördjupad information om vanligt förekommande frågor. Som jag har konstaterat tidigare anser jag verkligen att vi befinner oss i en spännande position och vi ser väldigt ljust på Fluicells möjligheter 2020 och framåt.”

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.