VD köper aktier i Fluicell

13 Jun 2023

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets VD, Victoire Viannay, har köpt 36,923 aktier i Bolaget till ett totalt värde om 58, 700 SEK. Aktierna har köpts i den löpande handeln.

Fluicells VD Victoire Viannay köpte aktier från 08 juni till 12 juni 2023 och förvärvade totalt 36,923 aktier till en snittkurs på 1,59 kronor per aktie, och äger därefter totalt 72,673 aktier i Bolaget.

VD Victoire Viannay kommenterar

Fluicell är ett bolag med omfattande potential och jag ser mycket positivt på framtiden. Genom våra satsningar på forskningstekik, vävnadsbaserade forskningsmodeller och regenerativ medicin lägger vi grunden för fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet. Utöver mitt åttagande att konvertera teckningsoptioner har jag därför valt att ytterligare visa min tilltro till bolaget genom att dubblera mitt ägande i Fluicell, från 35,750 till 72,673 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.