Genentech förnyar avtal med Fluicell avseende Dynaflow® Resolve

05 Dec 2019

Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Genentech Inc. (”Genentech”), ett globalt bioteknikbolag med säte i USA, har förnyat sitt avtal med Bolaget avseende Dynaflow® Resolve. Förnyelsen innebär en treårig förlängning av relationen mellan Genentech och Fluicell gällande Dynaflow® Resolve, en relation som sträcker sig flera år bakåt och som kontinuerligt förnyats. Förskottsbetalningen för förnyelsen uppgår till cirka 30,000 USD. Utöver förnyelsen har inga förändringar i de finansiella villkoren i avtalet skett.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Vi är otroligt glada och stolta över att ett globalt och prestigefyllt bolag som Genentech har förnyat sitt avtal avseende Dynaflow® Resolve och att vår relation förlängs fram till 2023. Avtalsförnyelser likt denna är en tydlig indikation på att Dynaflow® Resolve är en produkt med stort värde för globala bioteknikaktörer och att Fluicell gör ett betydande avtryck.”

Genentech är ett globalt bioteknikbolag med spetsegenskaper inom läkemedelsutveckling med säte i Kalifornien, USA, och som sedan 2009 är en del av Roche-koncernen. Genentech har cirka 20 000 patent erhållna och över 40 produkter lanserade på marknaden.

Dynaflow® Resolve är ett instrument som hjälper forskningsinstitutioner med sekundärscreening av läkemedel som påverkar jonkanaler. Fluicell säljer Dynaflow® Resolve genom ett globalt exklusivt licensavtal med Cellectricon AB. Fluicell har utöver Dynaflow® Resolve två etablerade produkter i BioPen® och den nyligen lanserade Biopixlar®.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com