Fluicell erhåller order från Münchens Ludwig-Maximilian-universitet avseende Biozone 6®.

27 Sep 2022

Fluicell AB (publ.) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget mottagit en köporder på ett Biozone 6 system från det framstående Ludwig-Maximilian-universitet i München via npi electronic GmbH, en av Bolagets distributörer i Tyskland. Ordervärdet uppgår till 28 000 EUR i en engångssumma.

VD Victoire Viannay kommenterar:

“Detta är den första ordern från Ludwig-Maximilian-universitet och förstås väldigt glädjande med tanke på universitetets goda rykte inom teknik och naturvetenskap. Genom det sätt som Biozone 6 gör det möjligt att studera biologiska processer på encellsnivå med hög precision är plattformen en väldigt bra match för den viktiga forskning som Dr. Mederos och hans forskargrupp bedriver.

Om Mederos Lab, Ludwig-Maximilian-universitet i München

Dr. Michael Mederos forskning vid Ludwig-Maximilian-universitet är bland annat inriktad mot att undersöka hur celler känner av mekaniska stimuli och den roll intracellulär signalering spelar i olika sjukdomsförlopp. Ludwig-Maximilian-universitet i München betraktas som ett av världens främsta universitet och rankas som nummer ett i Tyskland.

Kort om Biozone 6®

Biozone 6 är en plattform för in situ dos-responsstudier i enskilda celler baserat på Fluicells banbrytande mikroflödesteknologi. Produkten gör det möjligt att exponera enskilda celler för upp till sex olika läkemedel eller sex olika doser av ett och samma läkemedel och är anpassad för att enkelt och flexibelt kunna ta fram meningsfull farmakologisk data från enskilda celler i vävnader eller cellkulturer.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se