FLUICELLS STYRELSE OCH LEDNING HAR NYTTJAT TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 3 OCH UNDERSTÖDJER FLUICELLS SATSNING PÅ REGENERATIV MEDICIN

31 May 2022

Personer i ledande position och ledamöter i styrelsen för Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) har nyttjat teckningsoptioner av serie TO 3 för att understödja Bolagets kommersiella expansion och initiativ inom regenerativ medicin. Den 27 maj 2022 avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3. Innehavare av teckningsoptioner ägde rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Fluicell till en kurs om 5,41 SEK. Antalet teckningsoptioner som har nyttjats av ledamöter i styrelsen och medlemmar av ledningen uppgår till 67 942 av serie TO3, motsvarande 67 942 aktier till ett totalt värde om cirka 367,6 KSEK.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Fluicell i samband med optionslösen avseende TO 2 och TO 3.

För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:

Mats Jonasson, CFO, Fluicell AB

Telefon:               +46 (0) 768 70 63 88

E-post:                 mats@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se