Fluicell AB förlänger samarbete med Hoffmann-La Roche gällande Biopixlar-genererade hjärtvävnadsmodeller för säkerhetsfarmakologi

21 Feb 2023

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett nytt avtal med Hoffmann-La Roche (”Roche”) kring ett forskningsprojekt som involverar Biopixlar®. Projektet sträcker sig över tio månader och kommer att utforska optimering av bioskrivna hjärtvävnader för säkerhetsfarmakologi. Samarbetet utgör ett betydelsefullt framsteg i Bolagets arbete med att skapa vävnadsbaserade sjukdomsmodeller för läkemedelsutveckling.

VD Victoire Viannay kommenterar:
”Projektet är en fortsättning på det pilotprojekt som vi framgångsrikt slutförde 2022 och utgör ett viktigt steg i vårt arbete tillsammans med Roche för att utveckla vävnadbaserade modeller för läkemedelsutveckling. Att Roche väljer att ta ytterligare ett steg framåt i forskningssamarbetet med Fluicell är ett tydligt kvitto på styrkan i Biopixlar-tekniken. Vår förhoppning är att samarbetet leder till att Fluicell kan förse Roche med bioprintad hjärtvävnad i deras etablerade arbetsflöden.”

 

Forskningssamarbetet mellan Fluicell och Roche bygger vidare på det tidigare pilotprojekt som slutfördes under 2022 och det nya avtalet kommer att fokusera på att undersöka hur bioprintad hjärtvävnad kan användas för utvärdering av säkerheten hos nya läkemedelskandidater in vitro. En viktig del av projektet består av att integrera de bioskrivna vävnadskonstruktionerna direkt i redan etablerade arbetsflöden. Projektet kommer vara uppdelat på flera milstolpar och genomföras under arbetsnamnet “Optimizing bioprinting cardiac tissues for safety screening” och beräknas slutföras under december 2023. Under projektet kommer Roche att bistå med materialkostnader om cirka 0,5 MSEK och Fluicell kommer genomföra studier och tester.

Om Biopixlar®

Biopixlar® är en helt ny typ av bioprinter med den unika förmågan att placera celler i tre dimensioner med hög upplösning och precision utan användning av biobläck. Baserat på innovativ Fluicell-teknik kan Biopixlar® generera detaljerade, flercelliga biologiska vävnader, direkt cellodlingsmedier. Biopixlar® är en allt-i-ett-plattform för upptäckt som hjälper forskare runt om i världen att bygga biologiska vävnader för läkemedelsutveckling, sjukdomsförståelse och forskning om regenerativ medicin.

För mer information, vänligen kontakta:

Gavin D. M. Jeffries, CTO, +46 (0) 76 7 826 553, gavin@fluicell.com

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 76 307 03 27, victoire@fluicell.com


Denna information är sådan information som Fluicell AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2023 kl. 22:00

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.