Oregon Health & Science University förnyar avtal med Fluicell avseende Biopixlar®

04 Jan 2022

Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Dr. Luiz Eduardo Bertassoni vid Oregon Health & Science University (”OHSU”), har förnyat sitt pågående leasingavtal med Fluicell avseende Biopixlar® till ett värde av 15 000 USD. Avtalet ger Dr. Luiz Eduardo Bertassoni tillgång till Biopixlar® under tolv månader, med möjlighet att förlängning i ytterligare tolv månader till en kostnad om 15 000 USD.

Dr. Luiz Eduardo Bertassoni är en världsledande forskare inom bioprintingsektorn med ett stort antal publikationer i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Dr. Luiz E. Bertassoni har använt Biopixlar® i sin forskning sedan maj 2021 och har i en översiktsartikel, publicerad 5 november 2021, i den ansedda tidskriften Advanced Materials beskrivit Biopixlar® som ett framstående exempel på hur mikrofluidik kan användas för att främja biologisk funktionalitet i bioskrivna vävnader. Förläggningen ger Dr. Luiz E. Bertassoni möjlighet att ytterligare avancera sitt forskningsarbete som syftar till att skapa funktionella biologiska vävnader med detaljerad cellstruktur.

VD Victoire Viannay kommenterar:

Avtalsförnyelsen är en tydlig indikation på det värde som Biopixlar tillför forskningen och vi är väldigt glada för det starka förtroende Dr. Luiz Bertasoni visar för plattformen. Fluicells team utvecklar en långsiktig och pålitlig relation med Dr. Luiz Bertassoni.och förnyelsen av leasingavtalet passar mycket bra med vår ambition att skapa en relation som sträcker sig längre än enskilda instrument. Dr. Luiz Bertassoni är en framåtsträvande KOL vars tankesätt matchar oss på Fluicell väl”

Om Biopixlar®:

Biopixlar® är en helt ny typ av bioprinter med den unika förmågan att placera celler i tre dimensioner med hög upplösning och precision utan användning av biobläck. Baserat på innovativ Fluicell-teknik kan Biopixlar® generera detaljerade, flercelliga biologiska vävnader, direkt i cellodlingsmedier. Biopixlar® är en allt-i-ett-plattform för forskning och utveckling som hjälper forskare runt om i världen att bygga biologiska vävnader för läkemedelsutveckling, sjukdomsförståelse och forskning inom regenerativ medicin.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se