Innehavsförändringar bland styrelse och ledning

13 Jan 2021

Fluicell AB (publ.) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att personer i Bolagets styrelse och ledning gjort förändringar i sina respektive innehav i Fluicell. VD Dr. Victoire Viannay, grundaren och CTO Dr. Gavin Jeffries samt styrelseledamoten professor Owe Orwar, har förvärvat aktier i Bolaget. Styrelseledamoten Daniel T. Chiu har avyttrat sitt innehav i Bolaget, detta till följd av att han är bosatt i USA och därför av praktiska skäl inte har möjlighet att öppna depå konto i Sverige. Det är inte heller möjligt för Daniel T. Chiu att handla aktier på Nasdaq First North Growth Market från sin bank i USA. Efter att under en längre tid gjort ansträngningar för att kunna behålla innehavet har Daniel T. Chiu nu ansett det nödvändigt att sälja hela innehavet om 35 000 aktier i Fluicell.

Styrelseledamot Daniel T. Chiu kommenterar:

”Det är mycket beklagligt att det blivit nödvändigt att sälja mina aktier i Fluicell, eftersom jag inte längre kan behålla mitt svenskregistrerade innehav. Jag är fortsatt starkt engagerad i Fluicell och ser enorm potential i att vidareutveckla det till ett framstående life science-bolag. Den olyckliga avyttringen av mitt innehav var helt och hållet en teknisk nödvändighet.”

Förvärv av aktier

VD Dr. Victoire Viannay, grundaren och CTO Dr. Gavin Jeffries samt styrelseledamoten professor Owe Orwar har den 11 januari 2021 förvärvat aktier i Bolaget enligt följande tabell:

Antal aktier Total investering
Victoire Viannay 3500 100,250 SEK
Gavin Jeffries 3800 107,160 SEK
Owe Orwar 3500 98,595 SEK

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Fluicell har gång på gång visat att vi är ett innovationsdrivet bolag som ligger i absolut framkant inom vårt område. Uppmärksamheten kring Fluicell och vår produktportfölj talar sitt tydliga språk. I ledning och styrelse ser vi förstås också den potential som Bolaget besitter och vi har en mycket positiv syn på framtiden och vår fortsatta tillväxt. Våra investeringar är en viktig del av vårt långsiktiga engagemang.”

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Tilk, chairman of the board, +46 (0) 702 49 94 19, stefan.tilk@nevs.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells produkter omfattas dels av forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Fluicell  erbjuder dessutom en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.