Fluicell AB meddelar att datum för omvandling av interimsaktier bedöms bli den 4 juli 2023

27 Jun 2023

Fluicell AB (“Fluicell” eller “Bolaget”) kan meddela att 2 725 873 nya aktier har registrerats hos Bolagsverket till följt av inlösen av teckningsoptioner av serie TO4 (”TO4”).

Omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske den 4 juli 2023 och beräknas finnas tillgängliga på respektive tecknares depå omkring den 6 juli 2023. Det totala antalet aktier i Bolaget till följd av optionsinlösen av TO4 uppgår till 27 218 405 aktier och aktiekapitalet uppgår till cirka 2 994 024,55 SEK.

För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD

Telefon: +46 (0) 763 07 03 27                                                                                                        

E-post: victoire@fluicell.com

www.fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone® 6 som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknik för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar®-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t. ex. typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t. ex. blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på  https://fluicell.com . Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.