Fluicell beviljas patent i Europa för BioPen®, Biozone 6® och Biopixlar®

04 May 2022

Fluicell AB (publ) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget får EU-godkännande av patent EP2945745 för europeiska marknader. Patentet avser “Metoder för att tillverka, modifiera, avlägsna och använda flytande membran”.

Fluicell har återigen fått ett beviljat patent för den banbrytande mikrofluidteknik som används i Lab on-a-tip®-familjen av plattformar, inklusive BioPen®, Biozone 6® och Biopixlar®. Patentet avser en metod och ett system för att lokalt skapa, modifiera och använda tvådimensionella flytande membranstrukturer på en yta. Metoden har möjliga tillämpningar för biologisk analys med användningsområden inom biologisk forskning och läkemedelsutveckling. Patentet kommer att gälla för strategiskt viktiga marknader som Schweiz, Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Sverige. Patentet med titeln "Metoder för att tillverka, modifiera, avlägsna och använda flytande membran" har fått patentnummer EP2945745 och är giltigt till 2034.

"Vi är mycket stolta över det europeiska godkännandet av patentet som är ytterligare ett erkännande av vår ledande position inom innovationer för biologi och läkemedelsutveckling på encellsnivå. Att kunna backa upp våra produkter med ett starkt immaterialrättsligt skydd, vilket detta patent bidrar till, är avgörande för fortsatt värdeskapande och expansion", säger Victoire Viannay, vd för Fluicell.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se