Fluicell tecknar leasingavtal avseende Biopixlar® med Oregon Health & Science University

03 Dec 2020

Fluicell AB (publ) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget tecknat ett leasingavtal avseende bioprinting-plattformen Biopixlar® med Dr. Luiz Eduardo Bertassoni vid Oregon Health & Science University (”OHSU”) i USA, till ett värde av 9 500 USD. Utöver leasingavtalet kan försäljning av förbrukningsvaror till ett mindre värde tillkomma. Avtalet ger Dr. Luiz Eduardo Bertassoni tillgång till Biopixlar® under tre månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader till en kostnad om 9 500 USD. Syftet med avtalet är att ge Dr. Luiz Eduardo Bertassoni möjlighet att undersöka Biopixlar®s kompatibilitet med den forskningsverksamhet som bedrivs inom Dr. Bertassonis arbetsgrupp.

Dr. Luiz Eduardo Bertassoni är en världsledande forskare inom bioprintingsektorn med ett stort antal publikationer i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Det nytecknade avtalet mellan Fluicell och OHSU, där Dr. Bertassoni är verksam, är ett led i etableringen av Biopixlar® på den viktiga amerikanska marknaden och innebär en ökad tillgänglighet för andra forskare i regionen. Leasingperioden inleds i samband med installation av Biopixlar®, vilket väntas ske under Q1 2021, och löper under tre månader. Därefter finns möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader till en kostnad om 9 500 USD. Avtalet medför ökad exponering för Fluicell och Biopixlar® i viktiga kundsegment genom att plattformen används i Dr. Bertassonis forskningsverksamhet.

VD Victoire Viannay kommenterar:
Vi är mycket glada över att ha mottagit denna order som etablerar Biopixlar® på den viktiga amerikanska marknaden och som ger fler forskare direkt tillgång till Biopixlar®. Den exponering som avtalet med OHSU ger oss kommer att vara väldigt betydelsefull i Fluicells fortsatta expansion i USA. Att key opinion leaders som Dr. Bertassoni identifierar Biopixlar® som en teknologi med unik kapacitet är en mycket stark kvalitetsstämpel. Att vi dessutom kunnat teckna avtalet utan möjlighet att demonstrera plattformen på plats är en tydlig indikation på styrkan i Biopixlar® som varumärke och på kvaliteten i vår försäljningsprocess.”

Som ett resultat av coronapandemin har Fluicell fokuserat på att etablera en försäljningsstrategi som är anpassad för digital kontakt med potentiella kunder. Strategin omfattar allt från digitala demonstrationer och presentationer till installation och användarträning. Som en del av strategin har Fluicell även beslutat om att erbjuda leasingavtal för att ge möjlighet för kunder att pröva Fluicells produkter i sin verksamhet.

Kort om Biopixlar®

Biopixlar®, lanserad i november 2019, är ett helt nytt koncept inom högupplöst bioprinting med rötter i avancerad mikroteknologi. Biopixlar® skapar tredimensionell komplex biologisk vävnad som har potentialen att efterlikna funktioner i mänskliga organ. Dessa printade vävnader kan användas som försöksmodeller i läkemedelsutveckling och forskning. Produkten har enligt styrelsens bedömning mycket stor kommersiell potential.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.