Fluicell erhåller ytterligare order avseende BioPen® System från Max Delbrück Centret för Molekylär Medicin

29 Jul 2020

Fluicell AB (publ.) (“Fluicell” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget, genom distributören NPI Electronics GmbH (”NPI”) mottagit en order avseende ett BioPen® FLEX System från Max Delbrück Centret för Molekylär Medicin (”MDC Berlin”), ett av världens främsta forskningsinstitut inom biomedicin. Ordern, vars värde uppgår till 13500 EUR, är den andra på kort tid som Fluicell erhåller från MDC Berlin, som i december 2019 även beställde ett BioPen® PRIME System.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Vi är verkligen stolta över att vi genom vår distributör NPI har erhållit ytterligare en order från MDC, ett av världens ledande biomedicinska forskningsinstitut, denna gång för ett BioPen® FLEX System.  Vi ser ett ökande intresse för våra BioPen® System på marknaden och ett fortsatt starkt intresse från key opinion leaders som MDC Berlin.”  

MDC har beställt ett komplett BioPen® FLEX System.  BioPen® är en plattformslösning som gör det möjligt för forskare att specifikt utsätta enskilda celler, delar av celler och vävnader för mycket små mängder av läkemedel. Serien består av BioPen® PRIME och BioPen® FLEX, som är utformade för att passa de två vanligaste typerna av mikroskop i laboratorieforskning. Bägge produkterna är skräddarsydda för att möjliggöra kostnadseffektiv läkemedelsutveckling och medicinsk forskning.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.