Fluicell tecknar nytt avtal och utökar samarbetet med distributionspartnern Scientifica

16 Nov 2018

Fluicell AB (publ), ett bolag med instrument för läkemedelsanalys på encellsnivå inom life science, meddelar idag att bolaget tecknar nytt avtal med distributionspartnern Scientifica. Det tidigare avtalet har varat under två års tid och har gett Scientifica ensamrätt på försäljning och distribution av Fluicells BioPen-plattform i Storbritannien, Irland och Nordamerika. Det nya avtalet innebär att Fluicell kan upprätta direktförsäljning mot länderna och Scientifica förblir exklusiv extern distributör.

”Vi har ett bra samarbete med Scientifica och vi är nöjda över att teckna ett nytt avtal. Det nya avtalet innebär att Fluicell kommer arbeta närmare och bredare, jämsides med Scientifica, med försäljningen av BioPen-plattformen på marknader Fluicell inte haft tillgång till tidigare. Fluicell får, genom det nya avtalet, full kontroll på försäljningen av BioPen-plattformen. Det är högt prioriterat, i synnerhet på viktiga marknader som Storbritannien och Nordamerika”, säger Victoire Viannay VD på Fluicell.

Kontraktet träder i kraft med omedelbar verkan och har en löptid på minimum ett års tid.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com

 Denna information är sådan information som Fluicell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2018.

Om Fluicell                                                                      

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550.