Fluicell släpper Biopixlar® produktdesign

29 Aug 2018

Fluicell AB (publ), meddelar idag att man har nått en viktig milstolpe i produktutvecklingen av sin innovativa bioprinterplattform Biopixlar®. Baserat på instrumentets tekniska specifikationer och komponentval så kan bolaget idag släppa instrumentets slutgiltiga produktdesign.

Biopixlar® är en komplett plattformslösning, vars högupplösta bioprinter-koncept fångas upp väl av instrumentets utformning och design. Med sin öppna plattformsdesign, utvecklad med hjälp av internationellt ledande experter, så kommer Biopixlar® att kunna användas i en rad olika arbetsflöden i olika forsknings- och utvecklingsmiljöer.

“Vi är mycket stolta och glada över att ha nått en viktig milstolpe för produktutvecklingen av Biopixlar®. Vårt samarbete med Science Mosaic fungerar extremt väl och de levererar alltid enligt plan. Vi ser nu med glädje fram emot det fortsatta utvecklingsarbetet, ” säger Gavin Jeffries, Fluicells CTO.

Biopixlar® planeras att marknadslanseras under 2019. Bolaget arbetar nu med att utveckla marknadslanserings- och försäljningsplaner, rekryteringar, strategiska samarbeten, samt att jobba vidare med applikationsutveckling framför allt inom cancer och läkemedelsutveckling. Bolaget har redan genererat viktiga resultat inom bioprinting av mänskliga tumörceller som kommer att skickas till en ledande vetenskaplig journal för ansökan om publicering.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com
Gavin Jeffries, CTO/utvecklingsansvarig, 0767826553, gavin@fluicell.com

Denna information är sådan information som Fluicell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 29 augusti 2018, 17:20 CET.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.