Fluicell har ingått avtal om överföring av material med Kungliga Tekniska Högskolan KTH

11 Jun 2019

Fluicell AB (publ.) (“Fluicell”) meddelar härmed att bolaget har ingått ett avtal om överföring av material (MTA) avseende Biopixlar® med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Syftet med avtalet är att undersöka kompatibiliteten mellan Biopixlar®-tekniken och en läkemedelsscreeningsteknik inom onkologi. Avtalet gäller fram till dess att undersökningen har fullföljts.

Avsikten med avtalet är att testa kompatibiliteten mellan en läkemedelsscreeningsteknik och Fluicells Biopixlar®-teknik. Forskningsområdet ligger inom onkologi och målsättningen är att utvidga samarbetet.

Biopixlar® är en banbrytande bioprinterplattform som kan generera vävnadsmodeller genom produktion av enskilda celler på individnivå, utan behov av gelmatris. Detta möjliggör framställning av komplexa vävnader, precis som de naturligt förekommer, med olika celltyper och kontrollerad histologi, optimerad för applikationen. Fluicell har sedan tidigare ingått ett avtal med Cellectricon AB avseende betatester av plattformen. Biopixlar® är planerad att marknadslanseras under 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 725 65 42 05,
victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sveruge
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.