Fluicell utser Scientific Advisory Board

18 Jul 2019

Fluicell AB (publ.) (“Fluicell”) meddelar härmed att bolaget har utsett ett vetenskapligt råd, så kallat Scientific Advisory Board. Rådet består av en transplantationskirurg, en dermatolog samt en läkemedelsexpert. Syftet med det vetenskapliga rådet är främst att bistå Fluicells styrelse och ledning i arbetet inför lanseringen av Biopixlar®. Nedan beskrivs medlemmarna i Fluicells Scientific Advisory Board.

Dr. Astrid Brodd

Astrid Brodd är legitimerad läkare utbildad vid universitet i Toulouse och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Hon är specialist i dermatologi sedan 1993 och startade upp hudmottagningen på Carlanderska sjukhuset 1998. Nu är Dr. Astrid Brodd biträdande verksamhetschef på Diagnostiskt Centrum Hud i Göteborg. Hon har en mycket omfattande klinisk erfarenhet både i Sverige och internationellt.  

Dr. Göran Gannedahl

Göran Gannedahl är legitimerad och disputerad läkare utbildad vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet. Han är specialist i kirurgi. Dr. Gannedahl har ett starkt och framgångsrikt track-record i ledande befattningar inom flera läkemedelsbolag som Novartis och AstraZeneca. Han är idag CMO-chief medical officer på Oblique Therapeutics i Göteborg. 

Professor Michael Olausson

Michael Olausson är legitimerad och disputerad läkare utbildad vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Han är specialist i transplantationskirurgi. Professor Olausson har varit verksam som transplantationskirurg på Sahlgrenska Akademien i Göteborg sedan 1987. Han är dessutom grundare och ordförande av Sahlgrenska Transplant Institute och har författat över 300 forskningsartiklar och kapitel till facklitterära böcker. Professor Olausson är en pionjär inom transplantationskirurgin och har introducerat och genomfört nya innovativa terapier först i världen, först i Europa, först i Skandinavien och först i Sverige.

Victoire Viannay, VD för Fluicell, kommenterar:

”Vi är mycket stolta över att ha Dr. Astrid Brodd, Dr. Göran Gannedahl och Prof. Michael Olausson, tre exceptionella proffs inom sina respektive områden, som rådgivare i vårt nybildade Scientific Advisory Board. De tar med sig klinisk expertis, FoU-kunskap samt kunskap inom läkemedelsutveckling, vilket kommer att spela en viktig roll vid lanseringen av Biopixlar®. Deras samlade expertis kommer dessutom att vara avgörande när det gäller att utveckla kliniska och farmaceutiska applikationer av bioprintertekniken.”


För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 725 65 42 05,
victoire@fluicell.com


Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.