Fluicell presenterar sjukdomsrelevant vävnadsbildning från bioprintplattformen Biopixlar på 2nd Annual Drug Development Summit

19 Nov 2018

Fluicell AB (publ), ett bolag med instrument för läkemedelsanalys på encellsnivå inom life science, meddelar idag att bolaget med hjälp av sin labbprototyp av bioprintplattformen Biopixlar har producerat nya applikationsdata. Denna data kommer att presenteras på industrikonferensen 2nd Annual Drug Development Summit som hålls i Boston, USA, den 27–29 november.

Den data som kommer att presenteras vid konferensen inkluderar högprecisionsutskrift av en mängd olika celltyper vilka har visat på en god överlevnadsförmåga, något som i sin tur möjliggör långsiktig cellkultur. Ytterligare kommer Fluicell vid denna konferens att visa komplex vävnadsbildning som har skapats genom samtidig utskrift av mänskliga hudcancer- och hudepitelceller, något som är direkt applicerbart vid läkemedelsscreening och andra biomedicinska tillämpningar. Denna data som har producerats är en viktig milstolpe för bolagets Biopixlar plattform, och indikerar att plattformen har en förmåga att genera sjukdomsrelaterade vävnadsmodeller. Enligt bolaget kan detta komma att påverka praxis kring hur ett läkemedel utvecklas.

Vi är mycket glada över att kunna presentera denna signifikanta ’state-of-the-art’ data under 2nd Annual Drug Development Summit konferensen. Det visar att Biopixlar kan leverera komplexa sjukdomsrelaterade vävnadsmodeller, vilket ger ett verkligt värde i läkemedelsutvecklingsprocessen, säger Tatsiana Lobovkina, forskningschef (CSO) på Fluicell.

I samband med detta tillkännager bolaget att de nu är redo att träda in i service- och applikationssamarbeten med Biopixlar plattformen inom industrin såväl som med kliniker och universitet.

Biopixlar plattformen kommer att lanseras nästa år och i förberedelse för det utvecklar vi en samling av sjukdomsrelevanta applikationer med fokus på både kunders och patienters behov. Redan idag är vi dock redo att samarbeta kring Biopixlars applikationer och services med industriella såväl som institutionella aktörer”, säger Victoire Viannay, VD på Fluicell.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com

 

Denna information är sådan information som Fluicell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2018.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Fluicell                                                                      

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550.