Orion Corporation förnyar avtal med Fluicell avseende Dynaflow® Resolve

07 Dec 2021

Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Orion Corporation (”Orion”), ett finländskt läkemedelsföretag, har förnyat sitt avtal med Fluicell avseende Dynaflow® Resolve Chip. Förnyelsen sker på årsbasis och löper över maximalt fyra år. Värdet på avtalet uppgår sammanlagt till 16 200 EUR.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Dynaflow® Resolve står starkt på marknaden, vilket avtalsförnyelsen med Orion visar. Att en så pass etablerad aktör som Orion väljer Dynaflow® är förstås ett styrketecken. Det är särskilt glädjande är det eftersom bolaget valt att förnya avtalet flera år i rad och att det sker efter att vi i september i år tecknat ytterligare ett leasingavtal med samma bolag. Det är en tydlig signal att att produkten möter de behov som finns hos läkemedelsbolagen. Vi ser nu fram emot fortsatt samarbete med en viktig partner.”

Orion Pharma utvecklar och tillhandahåller läkemedel för globala marknader. Orion Pharmas forskning och utveckling är framför allt fokuserad på produkter inom CNS (centrala nervsystemet), intensivvård, onkologi/urologi samt astma och KOL. Bolaget grundades 1917 och har sedan dess vuxit till en av Nordens ledande läkemedelskoncerner.

Dynaflow® Resolve är ett instrument som hjälper forskningsinstitutioner med sekundärscreening av läkemedel som påverkar jonkanaler. Fluicell säljer Dynaflow® Resolve genom ett globalt exklusivt licensavtal med Cellectricon AB. Fluicell har utöver Dynaflow® Resolve tre etablerade produkter i bioprintingplattformen Biopixlar® plattformarna BioPen® och Biozone 6® för biologiska studier på encellsnivå.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se