Fluicells BioPen har använts i ny vetenskaplig artikel i prestigefyllda tidskriften Science Signaling

11 Dec 2018

Fluicell AB (publ), ett bolag med instrument för läkemedelsanalys på encellsnivå inom life science, meddelar idag att tidskriften Science Signaling publicerade en vetenskaplig artikel från professor Carsten Hoffmans grupp vid Universitetssjukhuset i Jena, Tyskland, den 4:e december. Forskarteamet har använt Fluicells forskningsinstrument, BioPen PRIME, i sin forskning om G-proteinkopplade receptorer som är viktiga målproteiner för läkemedelsutveckling.

Specifikt visar de publicerade resultaten att Frizzled proteinet FZD5 har en aktiveringsprofil identisk med G-proteiner. I forskningen använde de bland annat BioPen PRIME-systemet för att leverera WNT-5A-ligander till enskilda celler för att karakterisera aktiveringen av FZD5-membranreceptorn. Resultaten har stor betydelse för att identifiera nya läkemedel som slår mot WNT-FZD signalering.

BioPen är ett forskningsinstrument med förmågan att generera unika och kritiska data från enskilda celler. Denna publikation är ännu ett exempel på en spännande applikation för produkten”, säger Dr. Matija Rojnik, försäljnings- och marknadschef på Fluicell.

Artikeln, ”FZD5 is a Gαq-coupled receptor that exhibits the functional hallmarks of prototypical GPCRs”, är professor Hoffmans andra vetenskapliga artikel där han har använt BioPen PRIME. Artikeln publicerades i Science Signaling.

Publikationen: Wright, S.C. et al. FZD5 is a Gαq-coupled receptor that exhibits the functional hallmarks of prototypical GPCRs. Sci. Signal. 04 Dec 2018;11(559):eaar5536. DOI: 10.1126/scisignal.aar5536.


För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com

Om Fluicell                                                                      

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550.