Fluicell erhåller order avseende BioPen från University of Southern California.

19 Dec 2022

Fluicell AB (publ.) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget mottagit en köporder på ett BioPen[®] System från det framstående Mork Family Department of Chemical Engineering and Materials Science University of Southern California (CHEMS-USC). Ordervärdet uppgår till ca. 30 000 USD i en engångssumma.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”BioPen fortsätter att generera intresse på den amerikanska marknaden vilket är oerhört glädjande. USA är en viktig tillväxtmarknad för Fluicell. Att CHEMS-USC, en av landets främsta forskningsinstitutioner, investerar i BioPen ser vi som extremt glädjande och en bekräftelse på det goda anseendet våra produkter har bland ledande aktörer. BioPens ställning på den globala marknaden för encellsbiologi stärks dessutom ytterligare av att denna order kommer kort efter vår försäljning av ett BioPen System i slutet av november till Monash Institute of Pharmaceutical Sciences i Australien, världens främsta universitet inom farmakologi enligt QS World University Rankings.”

Om Mork Family Department of Chemical Engineering and Materials Science University of Southern California

Mork Family Department of Chemical Engineering & Materials Science är en fakultet inom University of Southern California och bedriver forskning inom ett flertal olika områden som hållbara städer och energikällor, hälsa och välbefinnande, och materialvetenskap och kvantteknologi. Dessa olika forskningsaktiviteter kombinerar flera discipliner och utnyttjar de unika forskningsanläggningarna vid USC. BioPen-systemet kommer att användas i Dr. Wade Zenos forskargrupp, vars forskning är inriktad mot att undersöka cellmembranets roll i sjukdomsmekanismer och läkemedelsupptag.

Kort om BioPen® System

BioPen® System är en plattformslösning som gör det möjligt för forskare att specifikt utsätta enskilda celler, delar av celler och vävnader för mycket små mängder av läkemedel. Serien består av BioPen® PRIME och BioPen® FLEX, som är utformade för att passa de två vanligaste typerna av mikroskop i laboratorieforskning. Bägge produkterna är skräddarsydda för att möjliggöra kostnadseffektiv läkemedelsutveckling och medicinsk forskning. De är främst riktade mot forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag. Fluicells produkter finns idag i mer än 12 länder världen över genom ett nätverk av distributörer. Bolaget avser att expandera sin distribution på strategiskt utvalda marknader och utvärderar kontinuerligt lovande distributionspartners som delar Fluicells värderingar och vision.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se