Genentech förnyar ytterligare två avtal med Fluicell avseende Dynaflow® Resolve

09 Dec 2019

Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Genentech Inc. (”Genentech”), ett globalt bioteknikbolag med säte i USA, har förnyat ytterligare två avtal med Fluicell avseende Dynaflow® Resolve Chip. Dessa förnyelser innebär tvååriga förlängningar för respektive avtal och det arbete som sker inom ramarna för respektive avtal. Förskottsbetalningen för förnyelserna uppgår sammanlagt till cirka 38,000 USD. Utöver förnyelsen har inga förändringar i de finansiella villkoren i avtalet skett.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Vi är självklart mycket nöjda över att Genentech har förnyat ytterligare två avtal, utöver den förnyelse vi meddelade för några dagar sedan, avseende Dynaflow® Resolve Chip och att vår relation därmed ytterligare förstärks. Avtalsförnyelser likt denna är en tydlig indikation på att Dynaflow® Resolve är en produkt med stort värde för globala bioteknikaktörer och att Fluicell gör ett betydande avtryck.”

Genentech är ett globalt bioteknikbolag med spetsegenskaper inom läkemedelsutveckling med säte i Kalifornien, USA, och som sedan 2009 är en del av Roche-koncernen. Genentech har cirka 20 000 patent erhållna och över 40 produkter lanserade på marknaden.

Dynaflow® Resolve är ett instrument som hjälper forskningsinstitutioner med sekundärscreening av läkemedel som påverkar jonkanaler. Fluicell säljer Dynaflow® Resolve genom ett globalt exklusivt licensavtal med Cellectricon AB. Fluicell har utöver Dynaflow® Resolve två etablerade produkter i BioPen® och den nyligen lanserade Biopixlar®.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com