Fluicell utökar sitt samarbete med distributionspartnern NPI Electronic

24 May 2019

Fluicell AB (publ) (”Fluicell”) meddelar idag att bolaget har ingått ett nytt avtal med distributionspartnern NPI Electronic GmbH (”NPI”). Det nya avtalet ger Fluicell möjlighet att på egen hand bearbeta marknaderna i Tyskland, Schweiz och Österrike samtidigt som NPI förblir en exklusiv extern distributör på ovanstående marknader.

Kontraktet träder i kraft med omedelbar verkan och har en löptid på minimum ett års tid. 

Fluicells VD Victoire Viannay kommenterar

”Vi har ett bra samarbete med NPI och det känns mycket bra att teckna ett nytt, utökat avtal. Det nya avtalet innebär att vi kommer att arbeta närmare och bredare, jämsides med NPI, med försäljningen på marknader som Fluicell inte har haft tillgång till tidigare. Genom detta avtal får vi full kontroll på försäljningen. Det är högt prioriterat, i synnerhet på viktiga marknader som Tyskland, Schweiz och Österrike.”

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205,
victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sveruge
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.