Fluicell har mottagit köporder på BioPen System från University of Graz

30 Jul 2019

Fluicell AB (publ.) (“Fluicell”) meddelar härmed att bolaget, genom distributören NPI Electronics GmbH sålt ett BioPen® Prime System till University of Graz i Österrike. BioPen® System gör det möjligt för forskare att specifikt utsätta enskilda celler, delar av celler och vävnader för mycket små mängder läkemedel. Ordern är signifikant för att stärka Fluicells varumärke ytterligare.

VD Victoire Viannay kommenterar:

“Det är glädjande att vi genom vår distributör NPI Electronics GmbH mottagit en köporder från University of Graz. Ordern är av stor betydelse, dels för att University of Graz är ett välrenommerat universitet och dels för att ordern stärker vårt varumärke på de nyetablerade marknaderna Tyskland, Schweiz och Österrike.”

University of Graz har beställt ett komplett BioPen® Prime System, vilket beräknas vara installerat hos kunden i augusti 2019. BioPen® System är en plattformslösning som gör det möjligt för forskare att specifikt utsätta enskilda celler, delar av celler och vävnader för mycket små mängder av läkemedel. Serien består av BioPen® PRIME och BioPen® FLEX, som är utformade för att passa de två vanligaste typerna av mikroskop i laboratorieforskning. Bägge produkterna är skräddarsydda för att möjliggöra kostnadseffektiv läkemedelsutveckling och medicinsk forskning. De är främst riktade mot akademiker, forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag. 

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 725 65 42 05,
victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.