Fluicell erhåller genombrottsorder och ingår samarbetsavtal avseende Biopixlar® med University of Canterbury

03 Mar 2020

Fluicell AB (publ) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att man har mottagit en första order samt tecknat ett samarbetsavtal avseende den nylanserade bioprinting-plattformen Biopixlar® med Dr. Yilei Zhang vid University of Canterbury (Nya Zeeland). Utöver försäljningen av Biopixlar® samt förbrukningsvaror till ett sammanlagt värde av ca. 50 000 USD innebär samarbetsavtalet att University of Canterbury blir en demonstrationsanläggning och forskningspartner till Fluicell. Detta utökar Bolagets möjligheter att få in viktig applikationsdata från forskningsmiljö samtidigt som Bolagets närvaro i regionen stärks.

Dr. Yilei Zhang, kombinerar avancerad mikrofabrikation och bioprinting för att bland annat skapa in vitro-modeller av Alzheimers sjukdom. Biopixlar® kommer hos kunden att användas i både forsknings- och undervisningsändamål.

En viktig del av samarbetsavtalet är att University of Canterbury kommer att fungera som en demonstrationsanläggning  för Biopixlar® och att Dr. Yilei Zhang kommer att demonstrera tekniken i samband med evenemang. Samarbetet är ett betydelsefullt steg i kommersialiseringen av Biopixlar® då tillgången till en demonstrationsanläggning gör det möljligt för Fluicell att erbjuda prospektiva kunder direkt tillträde till Biopixlar® som ett led i försäljningsprocessen. Samarbetet ger också Fluicell tillträde till forskningsresultat som genererats med Biopixlar®, vilket medför ett betydande tillskott i Bolagets arbete med att utveckla nya produkter och tjänster.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Vi är fantastiskt glada över att ha mottagit denna viktiga första order avseende Biopixlar® en genombrottsteknologi inom bioprinting. Genom försäljningen har vi tagit första klivet in på en marknad med enorm potential och vi är oerhört motiverade i vårt fortsatta arbete. Det kommer att vara till stor nytta för oss att University of Canterbury blir en demonstrationsanläggning för Biopixlar®, då det innebär att vi redan nu etablerar oss på en geografisk marknad där vi tidigare inte varit närvarande.

Kort om Biopixlar®

Biopixlar®, lanserad i november 2019, är ett helt nytt koncept inom högupplöst bioprinting med rötter i avancerad mikroteknologi. Biopixlar® skapar tredimensionell komplex biologisk vävnad som har potentialen att efterlikna funktioner i mänskliga organ. Dessa printade vävnader kan användas som försöksmodeller i läkemedelsutveckling och forskning. Produkten har enligt styrelsens bedömning mycket stor kommersiell potential.

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Denna information är sådan information som Fluicell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2020.

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.