Fluicell ökar marknadsnärvaro i Kina genom nytt distributionsavtal med Beijing E-science Co. Ltd avseende försäljning av BioPen® System

08 Dec 2020

Fluicell AB (publ) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har ingått ett nytt distributionsavtal med Beijing E-science Co. Ltd (“BEC”). BEC blir därmed Bolagets tredje distributör av BioPen® System i Kina. Avtalet innebär ökad försäljningspotential och ger Fluicell möjligheten till starkare närvaro på den omfattande kinesiska marknaden. Avtalet träder i kraft den 1 december 2020 och löper under åtminstone tolv månader. BEC har även beställt ett BioPen® System för att kunna demonstrera plattformen för potentiella kunder. Värdet på ordern uppgår till 11 000 EUR.

Beijing E-science grundades 1988 och är ledande experter i Kina inom mikrofluidik, med en stark ställning på den kinesiska marknaden. Distributionsavtalet är det tredje avtalet som Fluicell har tecknat i Kina och innebär att Bolaget tar viktiga steg för att bearbeta en omfattande och strategiskt utvald marknad, öka marknadspotentialen och förbättra förutsättningarna för framtida avtal.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Tidigare i november, i samband med ett event som anordnades av en av våra distributörer där vår CTO och Senior Scientist presenterade inför stor publik, såg vi att det finns ett stort intresse för Fluicells produkter i Kina. Vi är därför glada över att kunna teckna detta avtal med BEC som är en mycket framstående aktör inom sitt segment och som varit verksamma i över trettio år på den kinesiska marknaden. Med avtalet kommer vi tillsammans med BEC att förbättra vår försäljningspotential och accelerera Fluicells etablering i Kina.”  

Wingel Zhang, Marketing Director Beijing E-science, kommenterar:

”Fluicells BioPen® är en innovativ produkt som kombinerar mikrofluidik och teknik för encellsanalys. BEC har åtagit sig att sprida mikrofluidik-teknik till andra applikationer för tvärvetenskaplig forskning. Med BioPen® kan BEC bättre utnyttja flera decenniers erfarenhet inom mikrofluidik för att ge våra kunder ett nytt sätt att analysera celler, inom t.ex. cellodling, sortering av enstaka celler etc. Vi tror att BioPen® kommer att bygga en ny bro från mikrofluidik till encellsanalys. ”

Kort om Beijing E-science

Beijing E-science Co., Ltd (BEC) är en systemintegratör  och leverantör av vetenskapliga instrument med mer än 30 års erfarenhet av både akademiska och industriella tillämpningar. Särskilt inom fält kopplade till mikrofluidik kan BEC uppvisa en fullständig produktionsportfölj samt ett demonstrations- och applikationscenter för att ge kunderna övergripande lösningar.

Kort om BioPen® System

BioPen® System är en plattformslösning som gör det möjligt för forskare att specifikt utsätta enskilda celler, delar av celler och vävnader för mycket små mängder av läkemedel. Serien består av BioPen® PRIME och BioPen® FLEX, som är utformade för att passa de två vanligaste typerna av mikroskop i laboratorieforskning. Bägge produkterna är skräddarsydda för att möjliggöra kostnadseffektiv läkemedelsutveckling och medicinsk forskning. De är främst riktade mot forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag. Fluicells produkter finns idag i mer än 12 länder världen över genom ett nätverk av distributörer. Bolaget avser att expandera sin distribution på strategiskt utvalda marknader och utvärderar kontinuerligt lovande distributionspartners som delar Fluicells värderingar och vision.

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.