Fluicell lanserar Biopixlar® AER – banbrytande 3D-bioprinter i kompakt format

03 Mar 2022

Idag den 3 mars 2022, lanserar Fluicell AB (publ) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) bioprintern Biopixlar® AER, enligt tidigare kommunicerad tidsplan. Biopixlar® AER är en banbrytande 3D-bioprinter i kompakt format som möjliggör skapande av detaljerade biologiska vävnader med hög precision. Med Biopixlar® AER har Fluicell skapat världens första automatiserade och portabla 3D-bioskrivare med encellsupplösning och lanseringen ligger väl i linje med Bolagets tidigare kommunicerade mål om att lansera en ny bioprintingprodukt under Q1 2022. Med Biopixlar® AER riktar sig Bolaget mot nya kundsegment som efterfrågar förmågan att integrera bioprinting och encellsbiologi i sina forskningsprocesser.

I linje med Bolagets kommunicerade tidsplan lanseras nu Biopixlar® AER fullt ut. Med Biopixlar® AER har Fluicell lyckat skapa det första automatiserade och högupplösta systemet för bioprinting av enstaka celler som dessutom är kompakt nog att passa in i en vanlig sterilbänk för cellodling. Instrumentet innehar samma högupplösta Biopixlar® bioprintingteknologi med encellsupplösning som Bolagets kunder är vana vid, men nu i ett portabelt format som tillgodoser marknadens efterfrågan på anpassningsbara plattformar, skräddarsydda för dagens laboratoriemiljö.

Fluicell har utvecklat Biopixlar® AER i linje med Bolagets långsiktiga strategi om att flytta gränsen för vad som är möjligt inom medicinsk forskning och läkemedelsutveckling genom att öka flexibiliteten och anpassningsförmågan inom bioprinting. Därför har instrumentet försetts med flera användarvänliga funktioner som gör det enkel att integrera och använda tillsammans med andra biologiska och medicinska tekniker. Kombinationen av kompakthet, användarvänlighet och möjlighet till fjärrstyrning gör plattformen dessutom attraktiv för användning i krävande arbetsflöden och miljöer, exempelvis inom rymdindustrin och djuphavsforskning. Med Biopixlar® AER bekräftar Fluicell återigen sin position i bioprintingfältets yttersta framkant.

Som ett led i utvecklingsarbetet har prestandan och användarupplevelsen hos Biopixlar AER testats i forskningslaboratorier vid bland annat Karolinska institutet.

Mer information om Biopixlar® AER finns tillgängligt genom Bolagets hemsida: https://fluicell.com/biopixlar-aer/

VD Victoire Viannay kommenterar:
”Med Biopixlar® AER har vi nått en viktig milstolpe och vi kan nu erbjuda en banbrytande produkt helt skräddarsydd för både nuvarande och framtida forskning i den snabbt accelererande biotekniksektorn.  Biopixlar® AER har tagits fram av Fluicells utvecklingsavdelning under ledning av CTO Gavin Jeffries och är ett resultat av vårt målinriktade innovationsarbete där vi fokuserat på användarnas behov genom att kompakt och lättintegrerad bioprintingplatform med samma höga upplösning som våra övriga Biopixlar®-instrument. Med denna nya plattform inom Biopixlar®-familjen har vi nu ett produktutbud som kan möta framtida behov inom hälso- och sjukvården och som samtidigt öppnar upp för fler spännande kundsegment.”

Kommentar från Oscar Jungholm, Joseph Bruton och Kent Jardemark. Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet:

”Vi anser att Biopixlar AER är en betydande innovation som är lätt att installera och hantera genom dess multimodala styrsystem. Plattformen möjliggör ett brett spektrum av nya och värdefulla experiment, relaterade till studier av molekylärt upptag i celler, avancerade elektrofysiologiska försök via kalciumupptag i celler, och studier av cellkommunikation och signalering. Biopixlar AER är också väl anpassad för precis administrering av läkemedel till celler, vilket möjliggör avancerade farmakologiska studier.”

Kort om Biopixlar® AER:

Biopixlar® AER är en kompakt, portabel plattform för bioprinting som ingår i Biopixlar®-familjen. Plattformen har den unika förmågan att placera celler i tre dimensioner med hög upplösning och precision utan användning av biobläck. Baserat på innovativ Fluicell-teknik kan Biopixlar® generera detaljerade, flercelliga biologiska vävnader, direkt i cellodlingsmedier. Biopixlar® är en allt-i-ett-plattform för forskning och utveckling som hjälper forskare runt om i världen att bygga biologiska vävnader för läkemedelsutveckling, sjukdomsförståelse och forskning inom regenerativ medicin.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se