Fluicell stärker närvaron i USA genom försäljningsavtal med Nexus Scientific

22 Jun 2021

Fluicell AB (publ.) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att ett försäljningsavtal har tecknats med det amerikanska life science-bolaget Nexus LLC (”Nexus Scientific”). Nexus Scientific kommer att marknadsföra BioPen® och Biozone 6™ på den amerikanska marknaden samt bistå i att finna nya kunder till Fluicell. Avtalet innebär ökad försäljningspotential och ger Fluicell möjligheten till starkare närvaro på den omfattande amerikanska marknaden. Nexus Scientific har inledningsvis beställt ett BioPen®-system. Värdet på ordern uppgår till 12,000 USD.

Nexus Scientific är ett amerikanskt life science-bolag som tillhandahåller tjänster inom internationell handel, affärsutveckling, distribution och relaterade tjänster. Bolaget agerar i dagsläget försäljningsagent och/eller distributör för ett antal olika mikroanalytiska verktyg i USA.  

Avtalet med Nexus Scientific ingicks den 21 juni 2021 och kommer under de första sex månaderna vara ett försäljningsavtal, med målsättningen att utveckla avtalet till ett fullskaligt distributörsavtal vid framgångsrikt samarbete. Nexus Scientific har beställt ett BioPen®-system för att kunna demonstrera plattformen för potentiella kunder. Värdet på ordern uppgår till 12,000 USD.

CSO Matija Rojnik kommenterar:

” Vi är glada för detta avtal som ger oss möjligheten att utöka vår försäljning på den stora, viktiga amerikanska marknaden. Nexus Scientific är en spännande partner eftersom de har ett upparbetat nätverk inom forskningsområdet cellanalys i USA och är dessutom distributör för ett antal produkter som passar bra ihop med våra instrument. Det är ett växande bolag med en vision som förhoppningsvis kan infria ökade försäljningsvolymer för Fluicell i framtiden.”

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6™ som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.