Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

09 May 2018

Kvartalet i sammandrag · Rörelsens intäkter uppgick till 326 (102) KSEK · Nettoomsättning om 326 (102) KSEK · Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2 484 (-1 246) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -2 522 (-1 263) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -2 505 (-1 283) KSEK · Resultatet per aktie uppgick till -0,47 (-5,86) SEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 1 063(-443) KSEK

Händelser under första kvartalet 2018

  • I januari tecknade vi tre Dynaflow-leasingavtal med Genentech i USA. Avtalen startar den 1 april, 11 april och 26 oktober. Varje leasingavtal förnyas i upp till tre år med årliga betalningar i avvaktan på årlig förlängning.
  • Tecknandet av ett Dynaflow-leasingavtal med Bionomics i Australien i januari, startdatum den 1 februari. Avtalet varar i fyra år, med årliga betalningar, i avvaktan på årlig förlängning.
  • Dynaflow-chip säljs till Washington University i St Louis, USA, den 21 februari.
  • I mars säljs ett kustomsystem för en-cells studier, Laser Heater för temperaturkontroll av BioPen-enheten som används av Oblique Therapeutics AB i samarbete med Karolinska Institutet.
  • Deltog på Biophysical Societys 62:e årsmöte i San Francisco, USA, under 17–21 februari.
  • BioPen presenterades vid det tyska Pharmacology/Toxicology mötet i Göttingen, Tyskland, den 26–28 februari.
  • I mars deltog Fluicell på konferensen "Monitoring Molecules in Neurosciences" i Oxford, Storbritannien.
  • Produktutvecklingen för BioPixlar Retina, fortskrider snabbt. En vetenskaplig artikel skrivs för närvarande avsedd för en ledande journal, experiment med cancerceller utvecklas enligt plan och designplaner för första produktgenerering är nästan färdiga.
  • Pågående förbättringar av BioPen och Dynaflow-programvaran sker.

Läs hela delårsrapporten i bifogad pdf.

Fluicell AB 
Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com