Fluicell singerar första betatestningsavtalet för Biopixlar med Cellectricon AB

28 Mar 2019

Fluicell AB (publ) (”Fluicell”) meddelar idag att bolaget har ingått ett avtal med Cellectricon AB (”Cellectricon”) avseende betatester av Biopixlar® som är en ny typ av bioprinter som skriver ut celler och skapar vävnader med mycket hög precision.

Syftet med beta-testet är att få extern klient- och användaråterkoppling innan Biopixlar® tas i fullskalig kommersiell produktion. Cellectricon kommer också att hjälpa till med applikationsutveckling inom deras centrala kompetensområde för läkemedelsutveckling mot sjukdomar i det centrala nervsystemet (CNS) och kronisk smärta. Biopixlar® är planerad att marknadslanseras 2019. 

Fluicells VD Victoire Viannay kommenterar

”Vi är mycket glada att kunna skicka vår första Biopixlar-betaprototyp för testning. Det har varit en intensiv produktutvecklingsperiod och vi är nyfikna och spända att höra Cellectricons feedback. Vi vet att instrumentet är i mycket goda händer eftersom vi har arbetat med Cellectricon i många år och vi uppskattar verkligen samarbetet. Vi förbereder för närvarande marknadslanseringen av Biopixlar® och betatest är ett av de sista stegen före lansering. Målet med samarbetet med Cellectricon är också att identifiera ytterligare applikationer för Biopixlar®.”

Cellectricons VD Mattias Karlsson kommenterar 

”Vi ser stor potential i Fluicells unika och proprietära bioprintingsteknik Biopixlar. Förmågan hos denna spännande teknik att möjliggöra exakt kontroll av cellkomposition och fördelning inom en cellodling har potential att öppna helt nya möjligheter för in vitro-modellering av ett brett spektrum av sjukdomar relaterade till centrala och perifera nervsystemet. Vi ser fram emot att utvärdera Biopixlar-tekniken för att lära oss mer om dess potential att skapa in vitro-modeller av kronisk smärta och CNS-sjukdomar för applikationer i den tidiga läkemedelsupptäcktsprocessen.” 

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com

Denna information är sådan information som Fluicell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2019.

Om Cellectricon:

Cellectricon är en samarbetsleverantör dedikerad till att främja läkemedelsupptäckt och forskning inom områdena kronisk smärta och neurodegenerativ sjukdom. Med sina erfarna neurobiologiteam tillhandahåller företaget fullständig samarbetsanalysutveckling och fenotypa primära cellscreeningstjänster till ledande läkemedelsföretag globalt. För ytterligare information, besök www.cellectricon.com.

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.